ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Про підсумки роботи із зверненнями  громадян за 9 місяців 2018 року

Робота щодо розгляду звернень громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі – департамент) проводилась відповідно до Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідних рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.

Для організації роботи зі зверненнями громадян в департаменті прийняті такі накази:

від 03.01.2018 № 2-р «Про проведення особистого прийому громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2018 році»;

від 12.03.2018 № 16-р «Про роботу щодо розгляду звернень громадян у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2017 році»;

— від 10.09.2018 № 47-р «Про внесення змін до графіку особистого прийому громадян керівниками департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2018 році».

Для забезпечення постійного зв’язку з громадянами та оперативного реагування на питання, які турбують мешканців міста, в департаменті працює телефонна лінія приймальні 228-02-29, 068-502-81-55, 050-268-64-82. Телефони оприлюднено на сайті департаменту drp.zp.ua, на веб-сайті Запорізької міської влади zp.gov.ua та сторінці департаменту Facebook.

Департамент забезпечує доступ громадян до інформації, якою володіє шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення  (крім тієї, розповсюдження якої обмежено законодавством України), а саме: у газеті  Запорізької міської ради «Запорозька Січ», на веб-сайті Запорізької міської влади, на сайті департаменту та сторінці департаменту Facebook. На інформаційних стендах в приміщенні департаменту для інформування населення міста розміщені: Закон України «Про звернення громадян»; графіки прийому громадян керівництвом департаменту; графіки прийому міського голови та його заступників; відомості щодо можливостей надання заяв, скарг, запитів письмово на адресу департаменту та/або електронною поштою: dreestrzmr@gmail.com

Директором департаменту та заступниками директора департаменту першочергово розглядаються звернення, які надійшли від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування.

Дні особистого прийому громадян керівництвом департаменту на 2018 рік, які затверджені наказом від 03.01.2018 № 2-р, зі змінами від 10.09.2018 №47-р оприлюднено в газеті «Запорозька Січ» № 018 (6471) від 27.01.2018,     № 175 (6626) від 15.09.2018, на сайті департаменту drp.zp.ua та сторінці департаменту Facebook.

З метою забезпечення кваліфікованої організації особистого прийому громадян посадовими особами департаменту затверджені дні та години особистих прийомів директора департаменту та його заступників. Щомісяця складається графік особистого прийому громадян посадовими особами департаменту, який неухильно дотримується.

За звітний період згідно з графіком особистого прийому проведено 49 особистих прийомів громадян посадовими особами департаменту, на яких  звернулося 170 осіб з питань: реєстрації нерухомості та земельних ділянок, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, надання відомостей про зареєстрованих осіб для приватизації житла та органів Пенсійного фонду України.

 

№ п/п Посадова особа П.І.Б. Кількість проведених прийомів Кількість звернень Кількість громадян
1 Директор департаменту Кириченко Т.В. 10 13 13
2 Заступник директора департаменту Гордієнко В.В.
3 Заступник директора департаменту Мила Н.А. 8 14 14
4 Заступник директора департаменту Ушакова А.М.

 

5 Заступник директора департаменту Єльцов П.В. 31 143 144
Всього   49 170 171

 

За результатами розгляду звернень громадян на особистих прийомах у посадових осіб департаменту порушено 170 питань, на всі надано роз’яснення.

Громадянам, які звертаються до департаменту з юридичних питань, що входять до компетенції департаменту, надається правова допомога (роз’яснення) спеціалістами юридичного відділу департаменту.

За 9 місяців 2018 року до департаменту надійшло 453 письмових звернень від громадян. Кількість громадян, які звернулись у звітний період становить 680 осіб.

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», домінують заяви (клопотання) – 95,6 % (433), скарги – 2,2 % (10),  подяки –2,2 % (10), пропозиції (зауваження) відсутні.

За 9 місяців 2018 року до департаменту від вищих органів влади перенаправлено 87 звернень, що складає 19,2 % від загальної кількості письмових звернень ( 9 місяців 2017 року – 113 звернень). З них 33 надійшли з «Урядової гарячої лінії».

Протягом 9 місяців 2018 року кількість питань у письмових зверненнях громадян: з питань державної реєстрації фізичних осіб становить 71,3 % (323) від загальної кількості письмових звернень; з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 4,9 % (22); з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 12,3 % (56); звернення громадян з інших питань складають 11,5 % (52).

Слід зазначити, що всі звернення, які надходять на адресу департаменту уважно розглядаються. Викладені факти ретельно перевіряються, докладаються зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань. Юридичним відділом департаменту забезпечено належний контроль на відповідність нормам чинного законодавства відповідей заявникам. Правова допомога з порушених питань діяльності департаменту надається громадянам, як особисто, так і у телефонному режимі.

Спеціалісти адміністративного відділу департаменту забезпечують належну реєстрацію, супроводження, пошук (за необхідністю), контроль за розглядом та термінами виконання звернень громадян.

Діяльність департаменту направлена на роботу як із мешканцями міста, так із іншими громадянами. З метою підвищення рівня відповідальності виконавців за якість та своєчасність розгляду звернень громадян, адміністративним відділом департаменту за звітний період проведено відповідну роботу, а саме:

— щоденно надавались консультації громадянам щодо реалізації їх прав та порядку розгляду звернень;

— надавались консультації спеціалістам департаменту з питань підготовки відповідей на звернення громадян, форми та адресування;

— щотижнево проводилась робота з відповідальними виконавцями щодо неухильного дотримання термінів розгляду письмових звернень громадян та звернень громадян на особистих прийомах керівництва департаменту.

У звітній період за результатами розгляду усіх звернень громадян, з 623 звернень вирішено позитивно 179 питань або 28,7 %, надані роз’яснення на 436 (70 %), відмовлено у 8 випадках (1,3 %), в зв’язку з тим, що визначені в цих зверненнях вимоги суперечать чинному законодавству.

За звітний період від осіб пенсійного віку та інвалідів до департаменту надійшло 20,5 % (128) від загальної кількості звернень. Від ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни до департаменту надійшло 2 звернення, що складає 0,3 % від загальної кількості звернень.

За звітний період кількість колективних звернень становить 1 % (6) від загальної кількості звернень. В колективних зверненнях мешканці міста порушували питання діяльності ОСББ та питання реєстрації місця проживання. Повторні звернення склали 1,9 % (12) від загальної кількості звернень.


Про підсумки роботи із зверненнями  громадян за І півріччя 2018 року

Робота щодо розгляду звернень громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі – департамент) проводилась відповідно до Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідних рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови,.

Для організації роботи зі зверненнями громадян в департаменті прийняті такі накази:

від 03.01.2018 № 2-р «Про проведення особистого прийому громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2018 році»;

від 12.03.2018 № 16-р «Про роботу щодо розгляду звернень громадян у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2017 році».

Для забезпечення постійного зв’язку з громадянами та оперативного реагування на питання, які турбують мешканців міста, в департаменті працює телефонна лінія приймальні 228-02-29, 068-502-81-55, 050-268-64-82. Телефони оприлюднено на сайті департаменту drp.zmr.ua, на веб-сайті Запорізької міської влади zp.gov.ua та сторінці департаменту  Facebook.

Департамент забезпечує доступ громадян до інформації, якою володіє шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення  (крім тієї, розповсюдження якої обмежено законодавством України), а саме: у газеті  Запорізької міської ради «Запорозька Січ», на веб-сайті Запорізької міської влади, на сайті департаменту та сторінці департаменту Facebook. На інформаційних стендах в приміщенні департаменту для інформування населення міста розміщені: Закон України «Про звернення громадян»; графіки прийому громадян керівництвом департаменту; графіки прийому міського голови та його заступників; відомості щодо можливостей надання заяв, скарг, запитів письмово на адресу департаменту та/або електронною поштою: dreestrzmr@gmail.com

Директором департаменту та заступниками директора департаменту першочергово розглядаються звернення, які надійшли від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування.

Дні особистого прийому громадян керівництвом департаменту на 2018 рік, які затверджені наказом від 03.01.2018 № 2-р, оприлюднено в газеті «Запорозька Січ» № 018 (6471) від 27.01.2018, на сайті департаменту drp.zp.ua та сторінці департаменту Facebook.

З метою забезпечення кваліфікованої організації особистого прийому громадян посадовими особами департаменту затверджені дні та години особистих прийомів директора департаменту та його заступників. Щомісяця складається графік особистого прийому громадян посадовими особами департаменту, який неухильно дотримується.

За звітний період згідно з графіком особистого прийому проведено 36 особистих прийомів громадян посадовими особами департаменту, на яких  звернулося 122 особи з питань реєстрації нерухомості та земельних ділянок, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, надання відомостей про зареєстрованих осіб для приватизації квартири та органів Пенсійного фонду України.

 

№ п/п Посадова особа П.І.Б. Кількість проведених прийомів Кількість звернень Кількість громадян
1 Директор департаменту Кириченко Т.В. 8 11 11
2 Заступник директора департаменту Гордієнко В.В.
3 Заступник директора департаменту Мила Н.А. 8 14 14
4 Заступник директора департаменту Ушакова А.М.

 

5 Заступник директора департаменту Єльцов П.В. 20 97 98
Всього   36 122 123

За результатами розгляду звернень громадян на особистих прийомах у посадових осіб департаменту порушено 122 питання, на всі надано роз’яснення.

Громадянам, які звертаються до департаменту з юридичних питань, що входять до компетенції департаменту, надається правова допомога (роз’яснення) спеціалістами юридичного відділу департаменту.

За І півріччя 2018 року до департаменту надійшло 271 письмове звернення від громадян. Кількість громадян, які звернулись у звітний період становить 355 осіб.

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», домінують заяви (клопотання) – 95,2 % (258), скарги – 2,2 % (6),  подяки –2,6 % (7), пропозиції (зауваження) відсутні.

У І півріччі 2018 року до департаменту від вищих органів влади перенаправлено 53 звернення, що складає 19,6 % від загальної кількості письмових звернень ( І півріччя 2017 року – 75 звернень). З них 15 надійшли з «Урядової гарячої лінії».

Протягом І півріччя 2018 року кількість питань у письмових зверненнях громадян: з питань державної реєстрації фізичних осіб становить 70,1 % (190) від загальної кількості письмових звернень; з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 3,7 % (10); з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 13,3% (36); звернення громадян з інших питань складають 12,9% (35).

Слід зазначити, що всі звернення, які надходять на адресу департаменту уважно розглядаються. Викладені факти ретельно перевіряються, докладаються зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань. Юридичним відділом департаменту забезпечено належний контроль на відповідність нормам чинного законодавства відповідей заявникам. Правова допомога з порушених питань діяльності департаменту надається громадянам, як особисто, так і у телефонному режимі.

Спеціалісти адміністративного відділу департаменту забезпечують належну реєстрацію, супроводження, пошук (за необхідністю), контроль за розглядом та термінами виконання звернень громадян.

Діяльність департаменту направлена на роботу як із мешканцями міста, так із іншими громадянами. З метою підвищення рівня відповідальності виконавців за якість та своєчасність розгляду звернень громадян, адміністративним відділом департаменту за звітний період проведено відповідну роботу, а саме:

— щоденно надавались консультації громадянам щодо реалізації їх прав та порядку розгляду звернень;

— надавались консультації спеціалістам департаменту з питань підготовки відповідей на звернення громадян, форми та адресування;

— щотижнево проводилась робота з відповідальними виконавцями щодо неухильного дотримання термінів розгляду письмових звернень громадян та звернень громадян на особистих прийомах керівництва департаменту.

У звітній період за результатами розгляду письмових звернень громадян, зі 271 звернення вирішено позитивно 96 або 35,4 % від загальної кількості звернень, надані роз’яснення – 151 (55,7 %), відмовлено – 3 (1,1 %), в зв’язку з тим, що викладені в цьому зверненні вимоги суперечать чинному законодавству України, знаходяться на стадії розгляду – 21 (7,8%).

За звітний період до департаменту надійшло 73 (18,6 %) звернення від осіб пенсійного віку та інвалідів. Від ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни до департаменту надійшло 2 звернення, що складає 0,5 % від загальної кількості звернень.

За звітний період кількість колективних звернень становить 1,3 % (5) від загальної кількості звернень. В колективному зверненні мешканці міста порушували питання діяльності ОСББ та питання реєстрації місця проживання. Повторні звернення склали 1,8 % (7) від загальної кількості звернень.

Робота зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі керівництва департаменту реєстраційних послуг міської ради і спрямована на забезпечення конституційного права громадян на їх звернення.


Про підсумки роботи із зверненнями  громадян за І квартал 2018 року

Робота щодо розгляду звернень громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі – департамент) проводилась відповідно до Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідних рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови,.

Для організації роботи зі зверненнями громадян в департаменті прийняті такі накази:

від 03.01.2018 № 2-р «Про проведення особистого прийому громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2018 році»;

від 12.03.2018 № 16-р «Про роботу щодо розгляду звернень громадян у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2017 році».

Для забезпечення постійного зв’язку з громадянами та оперативного реагування на питання, які турбують мешканців міста, в департаменті працює телефонна лінія приймальні 228-02-29, 068-502-81-55, 050-268-64-82. Телефони оприлюднено на сайті департаменту dreestrzmr@gmail.com, на веб-сайті Запорізької міської влади zp.gov.ua та сторінці департаменту  Facebook.

Департамент забезпечує доступ громадян до інформації, якою володіє шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення  (крім тієї, розповсюдження якої обмежено законодавством України), а саме: у газеті  Запорізької міської ради «Запорозька Січ», на веб-сайті Запорізької міської влади, на сайті департаменту та сторінці департаменту Facebook. На інформаційних стендах в приміщенні департаменту для інформування населення міста розміщені: Закон України «Про звернення громадян»; графіки прийому громадян керівництвом департаменту; графіки прийому міського голови та його заступників; відомості щодо можливостей надання заяв, скарг, запитів письмово на адресу департаменту та/або електронною поштою: dreestrzmr@gmail.com

Директором департаменту та заступниками директора департаменту першочергово розглядаються звернення, які надійшли від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування.

Дні особистого прийому громадян керівництвом департаменту на 2018 рік, які затверджені наказом від 03.01.2018 № 2-р, оприлюднено в газеті «Запорозька Січ» № 018 (6471) від 27.01.2018, на сайті департаменту drp.zp.ua та сторінці департаменту  Facebook.

З метою забезпечення кваліфікованої організації особистого прийому громадян посадовими особами департаменту затверджені дні та години особистих прийомів директора департаменту та його заступників. Щомісяця складається графік особистого прийому громадян посадовими особами департаменту, який неухильно дотримується.

За звітний період згідно з графіком особистого прийому проведено 19 особистих прийомів громадян посадовими особами департаменту, на яких  звернулося 64 особи з питань реєстрації нерухомості та земельних ділянок, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, надання відомостей про зареєстрованих осіб для приватизації квартири та органів Пенсійного фонду України.

 

№ п/п Посадова особа П.І.Б. Кількість проведених прийомів Кількість звернень Кількість громадян
1 Директор департаменту Кириченко Т.В. 4 7 7
2 Заступник директора департаменту Гордієнко В.В.
3 Заступник директора департаменту Мила Н.А. 5 9 9
4 Заступник директора департаменту Ушакова А.М.

 

5 Заступник директора департаменту Єльцов П.В. 10 48 48
Всього   19 64 64

 

За результатами розгляду звернень громадян на особистих прийомах у посадових осіб департаменту порушено 64 питання, на всі надано роз’яснення.

Громадянам, які звертаються до департаменту з юридичних питань, що входять до компетенції департаменту, надається правова допомога (роз’яснення) спеціалістами юридичного відділу департаменту.

За І квартал 2018 року до департаменту надійшло 118 письмових звернень від громадян. Кількість громадян, які звернулись у звітний період становить 140 осіб.

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», домінують заяви (клопотання) – 96,6 % (114), скарги – 2,5 % (3),  подяки – 0,8 % (1), пропозиції (зауваження) відсутні.

За звітний період кількість колективних звернень становить 1,1 % (2) від загальної кількості звернень. В колективному зверненні мешканці міста порушували питання управління ОСББ та питання реєстрації місця проживання.

У І кварталі 2018 року до департаменту від вищих органів влади перенаправлено 20 звернень, що складає 16,9 % від загальної кількості письмових звернень ( І квартал 2017 року 35 – звернень) всі вони надійшли з «Урядової гарячої лінії».

За звітний період до департаменту надійшло 42 (23,1 %) звернення від осіб пенсійного віку та інвалідів. Від ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни до департаменту надійшло 2 звернення, що складає 1,7 % від загальної кількості звернень.

Протягом І кварталу 2018 року кількість питань у зверненнях громадян: з питань державної реєстрації фізичних осіб становить 47,8 % (89) від загальної кількості письмових звернень; з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 1,6 % (3); з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 17,8% (72); звернення громадян з інших питань складають 13,6% (21).

Слід зазначити, що всі звернення, які надходять на адресу департаменту уважно розглядаються. Викладені факти ретельно перевіряються, докладаються зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань. Юридичним відділом департаменту забезпечено належний контроль на відповідність нормам чинного законодавства відповідей заявникам. Правова допомога з порушених питань діяльності департаменту надається громадянам, як особисто, так і у телефонному режимі.

Спеціалісти адміністративного відділу департаменту забезпечують належну реєстрацію, супроводження, пошук (за необхідністю), контроль за розглядом та термінами виконання звернень громадян.

Діяльність департаменту направлена на роботу як із мешканцями міста, так із іншими громадянами. З метою підвищення рівня відповідальності виконавців за якість та своєчасність розгляду звернень громадян, адміністративним відділом департаменту за звітний період проведено відповідну роботу, а саме:

— щоденно надавались консультації громадянам щодо реалізації їх прав та порядку розгляду звернень;

— надавались консультації спеціалістам департаменту з питань підготовки відповідей на звернення громадян, форми та адресування;

— щотижнево проводилась робота з відповідальними виконавцями щодо неухильного дотримання термінів розгляду письмових звернень громадян та звернень громадян на особистих прийомах керівництва департаменту.

У звітній період за результатами розгляду письмових звернень громадян, зі 118 звернень вирішені позитивно 30 або 25,4 % від загальної кількості звернень, надані роз’яснення – 74 (62,7 %), відмовлено – 1 (0,9 %), в зв’язку з тим, що викладені в цьому зверненні вимоги суперечать чинному законодавству України, знаходяться на стадії розгляду – 13 (11%).

Робота зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі керівництва департаменту реєстраційних послуг міської ради і спрямована на забезпечення конституційного права громадян на їх звернення.


Про підсумки роботи із зверненнями  громадян за 2017 рік

Робота щодо розгляду звернень громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі – департамент) проводилась відповідно до Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідних рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.

Для організації роботи зі зверненнями громадян в департаменті прийняті такі накази:

від 27.12.2016 №81-р «Про проведення особистого прийому громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2017 році»;

від 27.02.2017 №14-р «Про роботу щодо розгляду звернень громадян у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2016 році»;

— від 30.10.2017 № 51-р № «Про внесення змін до наказу департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради від 27.12.2016 №81-р «Про проведення особистого прийому громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2017 році»;

Дні особистого прийому громадян керівництвом департаменту на 2017 рік, які затверджені наказом від 27.12.2016 № 81-р, оприлюднено в газеті «Запорозька Січ» № 040-043 (6239-6242) від 02.03.2017. Зміни в особистому прийомі затверджені наказом від 30.10.2017 №51-р оприлюднено в газеті «Запорізька Січ» № 215 (6414) від 04.11.2017. Також інформацію щодо особистого прийому керівництвом департаменту розміщено на сайті департаменту drp.zp.ua та сторінці департаменту Facebook.

Для забезпечення постійного зв’язку з громадянами та оперативного реагування на питання, які турбують мешканців міста, в департаменті працює телефонна лінія приймальні 228-02-29, 068-502-81-55, 050-268-64-82. Телефони оприлюднено на сайті департаменту drp.zp.ua, на веб-сайті Запорізької міської влади zp.gov.ua та сторінці департаменту Facebook.

Департамент забезпечує доступ громадян до інформації, якою володіє, шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення  (крім тієї, розповсюдження якої обмежено законодавством України), а саме: у газеті  Запорізької міської ради «Запорозька Січ», на веб-сайті Запорізької міської влади, на сайті департаменту та сторінці департаменту Facebook. На інформаційних стендах в приміщенні департаменту для інформування населення міста розміщені: Закон України «Про звернення громадян»; графіки прийому громадян керівництвом департаменту;  функціональні обов’язки директора департаменту та заступників директора департаменту; графіки прийому міського голови та його заступників; відомості щодо можливостей надання заяв, скарг, запитів письмово на адресу департаменту та/або електронною поштою: dreestrzmr@i.ua.

Директором департаменту та заступниками директора департаменту першочергово розглядаються звернення, які надійшли від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування.

За звітний період відбулося 135 особистих прийомів громадян директором департаменту та його заступників ( у 2016 році – 13 прийомів). В порівнянні з минулим роком кількість осіб, які звернулися на особистому прийомі, зросла на 92% (2016 – 22 особи, 2017 – 288 осіб). Основне питання з яким звертались громадяни за консультацією – це питання реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Громадянам, які звертаються до департаменту з юридичних питань, що входять до компетенції департаменту, надається правова допомога (роз’яснення) спеціалістами юридичного відділу департаменту.

За 2017 рік до департаменту надійшло 813 звернень від громадян (2016 – 557 звернень). Кількість громадян, які звернулись у звітний період, становить 981 особа (2016 – 611 осіб). Збільшення звернень обумовлюється великою кількістю осіб, які звернулися за консультацією щодо державної реєстрації фізичних осіб, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Також, збільшення звернень відбулося за рахунок роботи департаменту повний календарний рік (у 2016 році кількість звернень обраховувалась з початку надання послуг, тобто з квітня 2016 року).

З 813 звернень громадян – 525 письмових звернень та 288 усних. З загальної кількості письмових звернень громадян домінують заяви (клопотання) – 479 (91,2 %), скарги – 12 (2,3 %), подяки – 34 (6,5 %), пропозиції (зауваження) відсутні.

За звітний період кількість колективних звернень становить 26 (3,2 %) від загальної кількості звернень. В колективних зверненнях мешканці міста порушували такі питання: передача гуртожитку до комунальної власності міста; житлово-комунальні проблеми; оформлення довічного сервітуту на окрему кімнату, притягнення сусідів до адміністративної відповідальності за порушення законодавства, надання копій реєстраційних документів ОСББ.

Протягом 2017 року до департаменту від вищих органів влади надійшло 129 звернень (2016 – 296 звернень), що складає 24,6 % від загальної кількості письмових звернень, з яких 45 (8,6%) надійшли на Урядову гарячу лінію, 17 (3,2%) звернень надійшли від Запорізького обласного контактного центру, 67 (12,8 %) звернень надійшли від виконавчого комітету міської ради.

За 2017 рік до департаменту надійшло 74 (9,1 %) звернень від осіб пенсійного віку та інвалідів. Звернень від ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни до департаменту не надходило. Три звернення надійшло від осіб, які брали участь в антитерористичній операції.

У звітному періоді кількість звернень громадян з питань державної реєстрації фізичних осіб становить 375 (46,1 %) від загальної кількості  звернень (у 2016 році – 235 звернень або 42,2 % від загальної кількості), з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 52 (6,4 %) (у 2016 році – 57 звернень або 10,2 % від загальної кількості), з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 262 (32,2%) (у 2016 році – 49 звернень або 8,8 % від загальної кількості). Звернення громадян з інших питань складають 124 (15,3 %) ( у 2016 році – 178 або 32 % від загальної кількості).

Слід зазначити, що всі звернення, які надходять на адресу департаменту уважно розглядаються. Викладені факти ретельно перевіряються, докладаються зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань. Юридичним відділом департаменту забезпечено належний контроль на відповідність нормам чинного законодавства відповідей заявникам. Правова допомога з порушених питань діяльності департаменту надається громадянам, як особисто, так і у телефонному режимі.

Спеціалісти адміністративного відділу департаменту забезпечують належну реєстрацію, супроводження, пошук (за необхідністю), контроль за розглядом та термінами виконання звернень громадян.

Діяльність департаменту направлена на роботу як із городянами міста, так із мешканцями інших населених пунктів. З метою підвищення рівня відповідальності виконавців за якість та своєчасність розгляду звернень громадян, адміністративним відділом департаменту за звітний період проведена відповідна робота, а саме:

— щоденно надавались консультації громадянам щодо реалізації їх прав та порядку розгляду звернень;

— надавались консультації спеціалістам департаменту з питань підготовки відповідей на звернення громадян, форми та адресування;

— щотижнево проводилась робота з відповідальними виконавцями щодо неухильного дотримання термінів розгляду письмових звернень громадян та звернень громадян на особистих прийомах керівництва департаменту;

— на апаратній нараді щотижнево висвітлювався стан справ щодо якості та своєчасності підготовки відповідей на звернення громадян.

У звітній період за результатами розгляду звернень громадян, з 813 звернень вирішені позитивно 166 або 20,4 % від загальної кількості звернень, надані роз’яснення – 635 (78,1 %), відмовлено – 9 (1,1%), в зв’язку з тим, що викладені в цьому зверненні вимоги суперечать чинному законодавству України, перенаправлено – 2 (0,3 %), 1 (0,1 %) звернення знаходиться в стані розгляду.

Робота зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі керівництва департаменту реєстраційних послуг міської ради і спрямована на забезпечення конституційного права громадян на їх звернення.


Про підсумки роботи із зверненнями  громадян за 9 місяців 2017 року

Робота щодо розгляду звернень громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі – департамент) проводилась відповідно до Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень міського голови, відповідних рішень виконавчого комітету міської ради.

Для організації роботи зі зверненнями громадян в департаменті прийняті такі накази:

від 27.12.2016 №81-р «Про проведення особистого прийому громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2017 році»;

від 27.02.2017 №14-р «Про роботу щодо розгляду звернень громадян у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2016 році»;

Дні особистого прийому громадян керівництвом департаменту на 2017 рік, які затверджені наказом від 27.12.2016 № 81-р, оприлюднено в газеті «Запорозька Січ» № 040-043 (6239-6242) від 02.03.2017, на сайті департаменту drp.zp.ua та сторінці департаменту Facebook.

Для забезпечення постійного зв’язку з громадянами та оперативного реагування на питання, які турбують мешканців міста, в департаменті працює телефонна лінія приймальні 228-02-29, 068-502-81-55, 050-268-64-82. Телефони оприлюднено на сайті департаменту drp.zp.ua, на веб-сайті Запорізької міської влади meria.zp.ua та сторінці департаменту Facebook.

Департамент забезпечує доступ громадян до інформації, якою володіє, шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення  (крім тієї, розповсюдження якої обмежено законодавством України), а саме: у газеті  Запорізької міської ради «Запорозька Січ», на веб-сайті Запорізької міської влади, на сайті департаменту та сторінці департаменту Facebook. На інформаційних стендах в приміщенні департаменту для інформування населення міста розміщені: Закон України «Про звернення громадян»; графіки прийому   громадян   керівництвом   департаменту;    функціональні    обов’язки

директора департаменту та заступників директора департаменту; графіки прийому міського голови та його заступників; відомості щодо можливостей надання заяв, скарг, запитів письмово на адресу департаменту та/або електронною поштою: dreestrzmr@i.ua.

Директором департаменту та заступниками директора департаменту першочергово розглядаються звернення, які надійшли від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування. За звітний період на 121 особистому прийомі до директора департаменту та його заступників звернулося 229 осіб з питань: реєстрації нерухомості, земельних ділянок; реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб; надання відомостей про зареєстрованих осіб для приватизації квартири, органів Пенсійного фонду, управлінь соціального захисту населення.

Громадянам, які звертаються до департаменту з юридичних питань, що входять до компетенції департаменту, надається правова допомога (роз’яснення) спеціалістами юридичного відділу департаменту.

За 9 місяців 2017 року до департаменту надійшло 619  звернень від громадян. Кількість громадян, які звернулись у звітний період, становить 788 осіб.

З 619 звернень громадян — 391 письмових звернень та 228 усних. З загальної кількості письмових звернень громадян домінують заяви (клопотання) – 355 (90,8 %), скарги – 10 (2,6 %), подяки – 26 (6,6 %), пропозиції (зауваження) відсутні.

За звітний період кількість колективних звернень становить 21 (3,4 %) від загальної кількості звернень. В колективних зверненнях мешканці міста порушували такі питання: передача гуртожитку до комунальної власності міста; житлово-комунальні проблеми; оформлення довічного сервітуту на окрему кімнату, притягнення сусідів до адміністративної відповідальності за порушення законодавства, надання копій реєстраційних документів ОСББ.

Протягом 9 місяців 2017 року до департаменту від вищих органів влади надійшло 113 звернень, що складає 28,9% від загальної кількості письмових звернень, з яких 41 (36,3%) надійшли на Урядову гарячу лінію, 17 (15%) звернень надійшли від Запорізького обласного контактного центру, 55 (48,7 %) звернень надійшли від виконавчого комітету міської ради.

За 9 місяців 2017 року до департаменту надійшло 56 (9 %) звернень від осіб пенсійного віку та інвалідів. Звернень від ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни до департаменту не надходило. Одне звернення надійшло від особи, яка брала участь в антитерористичній операції.

У звітному періоді кількість звернень громадян з питань державної реєстрації фізичних осіб становить 286 (46,2 %) від загальної кількості  звернень, з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 41 (6,6 %), з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 187 (30,2%). Звернення громадян з інших питань складають 105 (17 %).

Слід зазначити, що всі звернення, які надходять на адресу департаменту уважно розглядаються. Викладені факти ретельно перевіряються, докладаються зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань. Юридичним відділом департаменту забезпечено належний контроль на відповідність нормам чинного законодавства відповідей заявникам. Правова допомога з порушених питань діяльності департаменту надається громадянам, як особисто, так і у телефонному режимі.

Спеціалісти адміністративного відділу департаменту забезпечують належну реєстрацію, супроводження, пошук (за необхідністю), контроль за розглядом та термінами виконання звернень громадян.

Діяльність департаменту направлена на роботу як із городянами міста, так із мешканцями інших населених пунктів. З метою підвищення рівня відповідальності виконавців за якість та своєчасність розгляду звернень громадян, адміністративним відділом департаменту за звітний період проведена відповідна робота, а саме:

— щоденно надавались консультації громадянам щодо реалізації їх прав та порядку розгляду звернень;

— надавались консультації спеціалістам департаменту з питань підготовки відповідей на звернення громадян, форми та адресування;

— щотижнево проводилась робота з відповідальними виконавцями щодо неухильного дотримання термінів розгляду письмових звернень громадян та звернень громадян на особистих прийомах керівництва департаменту

У звітній період за результатами розгляду звернень громадян, з 619 звернень вирішені позитивно 107 або 17,3 % від загальної кількості звернень, надані роз’яснення – 497 (80,3 %), відмовлено – 5 (0,8%), в зв’язку з тим, що викладені в цьому зверненні вимоги суперечать чинному законодавству України, перенаправлено – 2 (0,3 %), 8 (1,3 %) звернення знаходиться в стані розгляду.

Робота зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі керівництва департаменту реєстраційних послуг міської ради і спрямована на забезпечення конституційного права громадян на їх звернення.


Про підсумки роботи із зверненнями  громадян за І півріччя 2017 року

         Робота щодо розгляду звернень громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі – департамент) проводилась відповідно до Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень міського голови, відповідних рішень виконавчого комітету міської ради.

Для організації роботи зі зверненнями громадян в департаменті прийняті такі накази:

від 27.12.2016 №81-р «Про проведення особистого прийому громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2017 році»;

від 27.02.2017 №14-р «Про роботу щодо розгляду звернень громадян у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2016 році»;

Дні особистого прийому громадян керівництвом департаменту на 2017 рік, які затверджені наказом від 27.12.2016 № 81-р, оприлюднено в газеті «Запорозька Січ» № 040-043 (6239-6242) від 02.03.2017, на сайті департаменту drp.zp.ua та сторінці департаменту  Facebook.

Для забезпечення постійного зв’язку з громадянами та оперативного реагування на питання, які турбують мешканців міста, в департаменті працює телефонна лінія приймальні 228-02-29, 068-502-81-55, 050-268-64-82. Телефони оприлюднено на сайті департаменту dreestrzmr@i.ua, на веб-сайті Запорізької міської влади meria.zp.ua та сторінці департаменту Facebook.

Департамент забезпечує доступ громадян до інформації, якою володіє шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення  (крім тієї, розповсюдження якої обмежено законодавством України), а саме: у газеті  Запорізької міської ради «Запорозька Січ», на веб-сайті Запорізької міської влади, на сайті департаменту та сторінці департаменту Facebook. На інформаційних стендах в приміщенні департаменту для інформування населення міста розміщені: Закон України «Про звернення громадян»; графіки прийому громадян керівництвом департаменту; графіки прийому міського голови та його заступників; відомості щодо можливостей надання заяв, скарг, запитів письмово на адресу департаменту та/або електронною поштою: dreestrzmr@i.ua.

Директором департаменту та заступниками директора департаменту першочергово розглядаються звернення, які надійшли від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування. За звітний період на 59 особистих прийомах до директора департаменту та його заступників звернулося 156 осіб з питань: реєстрації нерухомості, земельних ділянок; реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб; надання відомостей про зареєстрованих осіб для приватизації квартири, органів Пенсійного фонду, управлінь соціального захисту населення.

Громадянам, які звертаються до департаменту з юридичних питань, що входять до компетенції департаменту, надається правова допомога (роз’яснення) спеціалістами юридичного відділу департаменту.

За І півріччя 2017 року до департаменту надійшло 423 звернень від громадян. Кількість громадян, які звернулись у звітний період, становить 559 осіб.

З 423 звернень громадян – 248 письмових звернень та 175 усних. З загальної кількості письмових звернень громадян домінують заяви (клопотання) –90,3% (224), скарги – 2,4 % (6), подяки – 7,3 % (18), пропозиції (зауваження) відсутні.

За звітний період 2017 року кількість колективних звернень становить 3,8% (16) від загальної кількості звернень. В колективних зверненнях мешканці міста порушували такі питання: передача гуртожитку до комунальної власності міста; житлово-комунальні проблеми; оформлення довічного сервітуту на окрему кімнату, притягнення сусідів до адміністративної відповідальності за порушення законодавства.

У І півріччі 2017 року до департаменту від вищих органів влади надійшло 75 звернень, що складає 17,7% від загальної кількості звернень, з яких 31 (41,3%) надійшли на Урядову гарячу лінію, 7 (9,3%) звернень надійшли від Запорізького обласного контактного центру, 37 (49,4 %) звернень надійшли від виконавчого комітету міської ради.

За звітний період до департаменту надійшло 23 (5,4 %) звернень від осіб пенсійного віку та інвалідів, що на 14,8% (18) менше, ніж у І півріччі 2016 року. Звернень від ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни до департаменту не надходило. Одне звернення надійшло від особи, яка брала участь в антитерористичній операції.

Протягом І півріччя 2017 року кількість звернень громадян з питань державної реєстрації фізичних осіб становить 42,6 % (180) від загальної кількості письмових звернень, з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 7,6 % (32), з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 27,9% (118). Звернення громадян з інших питань складають 21,9 % (93).

Слід зазначити, що всі звернення, які надходять на адресу департаменту уважно розглядаються. Викладені факти ретельно перевіряються, докладаються зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань. Юридичним відділом департаменту забезпечено належний контроль на відповідність нормам чинного законодавства відповідей заявникам. Правова допомога з порушених питань діяльності департаменту надається громадянам, як особисто, так і у телефонному режимі.

Спеціалісти адміністративного відділу департаменту забезпечують належну реєстрацію, супроводження, пошук (за необхідністю), контроль за розглядом та термінами виконання звернень громадян.

Діяльність департаменту направлена на роботу як із мешканцями міста, так із іншими громадянами. З метою підвищення рівня відповідальності виконавців за якість та своєчасність розгляду звернень громадян, адміністративним відділом департаменту за звітний період проведена відповідна робота, а саме:

— щоденно надавались консультації громадянам щодо реалізації їх прав та порядку розгляду звернень;

— надавались консультації спеціалістам департаменту з питань підготовки відповідей на звернення громадян, форми та адресування;

— щотижнево проводилась робота з відповідальними виконавцями щодо неухильного дотримання термінів розгляду письмових звернень громадян та звернень громадян на особистих прийомах керівництва департаменту

У звітній період за результатами розгляду звернень громадян, з 423 звернень вирішені позитивно 75 або 17,7 % від загальної кількості звернень, надані роз’яснення – 341 (80,6 %), відмовлено – 4 (1%), в зв’язку з тим, що викладені в цьому зверненні вимоги суперечать чинному законодавству України, перенаправлено – 2 (0,5 %), 1 (0,2 %) звернення знаходиться в стані розгляду.


Про підсумки роботи із зверненнями  громадян за І квартал 2017 року

         Робота щодо розгляду звернень громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі – департамент) проводилась відповідно до Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень міського голови, відповідних рішень виконавчого комітету міської ради.

Для організації роботи зі зверненнями громадян в департаменті прийняті такі накази:

від 27.12.2016 №81-р «Про проведення особистого прийому громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2017 році»;

від 27.02.2017 №14-р «Про роботу щодо розгляду звернень громадян у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради у 2016 році»;

Дні особистого прийому громадян керівництвом департаменту на 2017 рік, які затверджені наказом від 27.12.2016 № 81-р, оприлюднено в газеті «Запорозька Січ» № 040-043 (6239-6242) від 02.03.2017, на сайті департаменту drp.zp.ua та сторінці департаменту  Facebook.

Для забезпечення постійного зв’язку з громадянами та оперативного реагування на питання, які турбують мешканців міста, в департаменті працює телефонна лінія приймальні 228-02-29, 068-502-81-55, 050-268-64-82. Телефони оприлюднено на сайті департаменту dreestrzmr@i.ua, на веб-сайті Запорізької міської влади meria.zp.ua та сторінці департаменту  Facebook.

Департамент забезпечує доступ громадян до інформації, якою володіє шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення  (крім тієї, розповсюдження якої обмежено законодавством України), а саме: у газеті  Запорізької міської ради «Запорозька Січ», на веб-сайті Запорізької міської влади, на сайті департаменту та сторінці департаменту Facebook. На інформаційних стендах в приміщенні департаменту для інформування населення міста розміщені: Закон України «Про звернення громадян»; графіки прийому громадян керівництвом департаменту; графіки прийому міського голови та його заступників; відомості щодо можливостей надання заяв, скарг, запитів письмово на адресу департаменту та/або електронною поштою: dreestrzmr@i.ua.

Директором департаменту та заступниками директора департаменту першочергово розглядаються звернення, які надійшли від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування. За звітний період на 17 особистих прийомах до директора департаменту та його заступників звернулося 30 осіб з питань реєстрації нерухомості, земельних ділянок, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, надання відомостей про зареєстрованих осіб для приватизації квартири, органів Пенсійного фонду, управлінь соціального захисту населення.

Громадянам, які звертаються до департаменту з юридичних питань, що входять до компетенції департаменту, надається правова допомога (роз’яснення) спеціалістами юридичного відділу департаменту.

За І квартал 2017 року до департаменту надійшло 146 звернень від громадян. Кількість громадян, які звернулись у звітний період становить 286 осіб.

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», домінують заяви (клопотання) – 74,7% (109), скарги – 2,7 % (4), усні звернення – 20,5% (30), подяки – 2,1 % (3), пропозиції (зауваження) відсутні.

За звітний період кількість колективних звернень становить 2,1% (3) від загальної кількості звернень. В колективних зверненнях мешканці міста порушували такі питання: передача гуртожитку до комунальної власності міста; житлово-комунальні проблеми; оформлення довічного сервітуту на окрему кімнату.

У І кварталі 2017 року до департаменту від вищих органів влади надійшло 35 звернень, що складає 24% від загальної кількості звернень, з яких 14 (9,6%) надійшли на Урядову гарячу лінію.

За звітний період до департаменту надійшло 12,3 % (18) звернень від осіб пенсійного віку та інвалідів. Звернень від ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни до департаменту не надходило.

Протягом І кварталу 2017 року кількість звернень громадян з питань державної реєстрації фізичних осіб становить 47,3% (69) від загальної кількості письмових звернень, з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 8,2 % (12), з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 10,3% (15). Звернення громадян з інших питань складають 34,2% (50).

Слід зазначити, що всі звернення, які надходять на адресу департаменту уважно розглядаються. Викладені факти ретельно перевіряються, докладаються зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань. Юридичним відділом департаменту забезпечено належний контроль на відповідність нормам чинного законодавства відповідей заявникам. Правова допомога з порушених питань діяльності департаменту надається громадянам, як особисто, так і у телефонному режимі.

Спеціалісти адміністративного відділу департаменту забезпечують належну реєстрацію, супроводження, пошук (за необхідністю), контроль за розглядом та термінами виконання звернень громадян.

Діяльність департаменту направлена на роботу як із мешканцями міста, так із іншими громадянами. З метою підвищення рівня відповідальності виконавців за якість та своєчасність розгляду звернень громадян, адміністративним відділом департаменту за звітний період проведена відповідна робота, а саме:

— щоденно надавались консультації громадянам щодо реалізації їх прав та порядку розгляду звернень;

— надавались консультації спеціалістам департаменту з питань підготовки відповідей на звернення громадян, форми та адресування;

— щотижнево проводилась робота з відповідальними виконавцями щодо неухильного дотримання термінів розгляду письмових звернень громадян та звернень громадян на особистих прийомах керівництва департаменту

У звітній період за результатами розгляду звернень громадян, зі 146 звернень вирішені позитивно 18 або 12,3 % від загальної кількості звернень, надані роз’яснення – 127 (87%), відмовлено – 1 (0,7%), в зв’язку з тим, що викладені в цьому зверненні вимоги суперечать чинному законодавству України.


Про підсумки роботи із зверненнями  громадян за 2016 рік

         Робота щодо розгляду звернень громадян в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі – департамент) проводилась відповідно до Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень міського голови, відповідних рішень виконавчого комітету міської ради.

У 2016 році прийняті накази директора департаменту міської ради щодо роботи зі зверненнями громадян:

від 04.04.2016 №10/1-р «Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян керівниками департаменту реєстраційних послуг міської ради»;

від 29.04.2016 №22-р «Про внесення змін до наказу від 04.04.2016 №10/1-р «Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян керівниками департаменту реєстраційних послуг міської ради»;

від 04.05.2016 №26-р «Про визначення відповідальної особи, яка займається діловодством з питань звернень громадян та контролює своєчасність їх розгляду»;

— від 23.09.2016 №56-р «Про внесення змін до наказу від 04.04.2016         № 10/1-р «Про порядок проведення особистого прийому та письмових звернень громадян керівниками департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради» зі змінами».

Всі структурні підрозділи департаменту забезпечують роботу зі зверненнями громадян на підставі наказу від 04.04.2016 № 10/1-р «Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян керівниками департаменту реєстраційних послуг міської ради» зі змінами, яким регламентовані питання діловодства та контрольної діяльності у зазначеному напрямку роботи. В наказі затверджено дні особистого прийому громадян керівництвом департаменту реєстраційних послуг міської ради на 2016 рік. Графік особистого прийому громадян оприлюднено в газеті «Запорозька Січ» № 98-100 (6056-6058) від 02.06.2016, № 186 (6144) від 08.10.2016.

Для забезпечення постійного зв’язку з громадянами та оперативного реагування на питання, які турбують мешканців міста, в департаменті працює телефонна лінія приймальні департаменту 228-02-29, 068-502-81-55,               050-268-64-82. Телефон оприлюднено на сайті департаменту dreestrzmr@i.ua, на веб-сайті Запорізької міської влади meria.zp.ua та сторінці департаменту  Facebook.

Департамент забезпечує доступ громадян до інформації, якою володіє шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення  (крім тої розповсюдження якої обмежено законодавством України), а саме: у газеті  Запорізької міської ради «Запорозька Січ», на веб-сайті Запорізької міської влади, розміщується на сайті департаменту та сторінці департументу Facebook. На інформаційних стендах в приміщеннях департаменту для інформування населення міста розміщені: Закон України «Про звернення громадян», графіки прийому громадян керівництвом департаменту, графік прийому міського голови та його заступників, відомості щодо можливостей надання заяв, скарг, запитів, письмово на адресу департаменту, електронною поштою: dreestrzmr@i.ua.

Директором департаменту та заступниками директора департаменту першочергово розглядаються звернення, які надійшли від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування. За звітний період на 13 особистих прийомах до директора департаменту та його заступників звернулося 22 особи з питань реєстрації нерухомості, реєстрації дитини за місцем проживання та надання відомостей про зареєстрованих осіб.

Громадянам, які звертаються до департаменту з юридичних питань, які входять до компетенції департаменту, надається правова допомога (роз’яснення)  спеціалістами юридичного відділу департаменту.

За 2016 рік до департаменту надійшло 557 звернень від громадян міста. Кількість громадян, які звернулись у звітний період становить 611 осіб.

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», домінують заяви (клопотання) – 86,7% (483), скарги – 4,5 % (25), пропозиції (зауваження) – 0,5% (3), усні звернення – 3,9% (22), подяки – 4,3 % (24).

За звітний період кількість колективних звернень становить 4,1% (23) від загальної кількості звернень. Основною темою колективних звернень є питання передачі картотек мешканців житлово-будівельних кооперативів до департаменту, надання інформації щодо зареєстрованих осіб, реєстрації ОСББ та ознайомлення з їх уставними документами.

У 2016 році до департаменту від вищих органів влади надійшло 296 звернень, що складає 53,1% від загальної кількості звернень. Особлива увага приділяється розгляду звернень, які надійшли на Урядову гарячу лінію 19,2% (107). Також ретельно відпрацьовуються звернення, які надійшли на розгляд від Запорізького обласного контактного центру, їх кількість складає 6,6% (37) від загальної кількості звернень.

Заяви та звернення від ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни першочергово розглядаються особисто директором департаменту реєстраційних послуг міської ради.

На протязі звітного періоду до департаменту надійшло 12,6 % (70) звернень від пенсіонерів, від інвалідів, ветеранів та учасників війни –2,5 % (14).

За звітний період кількість звернень громадян з питань державної реєстрації фізичних осіб становить 42,2% (235) від загальної кількості письмових звернень, з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 10,2 % (57), з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 6,8% (38). Кількість звернень громадян від вимушених переселенців із зони АТО щодо надання роз’яснень про відміну підтвердження місця реєстрації внутрішньопереміщених осіб склала 8,8% (49) від загальної кількості звернень. Звернення від громадян з інших питань становить 32% (178) від загальної кількості звернень.

Слід зазначити, що всі звернення, які надходять на адресу департаменту уважно розглядаються. Викладені факти ретельно перевіряються, докладаються зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань. Юридичним відділом департаменту забезпечено належний контроль на відповідність нормам чинного законодавства відповідей заявникам. Правова допомога надається громадянам, як особисто, так і у телефонному режимі, з порушених питань діяльності департаменту.

Спеціалісти адміністративного відділу департаменту забезпечують належну реєстрацію, пошук, контроль за розглядом та термінами виконання звернень громадян.

Діяльність департаменту направлена на роботу з мешканцями міста та іншими громадянами. З метою покращення умов обслуговування громадян, усунення недоліків та зауважень з боку відвідувачів, відділ реєстрації фізичних осіб по Дніпровському району управління державної реєстрації фізичних осіб департаменту здійснює прийом громадян за адресою: пр. Маяковського,       буд. 20.

З метою підвищення рівня відповідальності виконавців за якість та своєчасність розгляду звернень громадян адміністративним відділом департаменту за звітний період проведена відповідна робота, а саме:

— щоденно надавались консультації громадянам щодо реалізації їх прав та порядку розгляду звернень;

— систематично надавались консультації спеціалістам департаменту з питань підготовки відповідей на звернення громадян, форми та адресування;

— щотижнево  проводиться робота з відповідальними виконавцями щодо неухильного дотримання термінів розгляду письмових звернень громадян та звернень на особистих прийомах керівників департаменту;

— 13 працівників департаменту відвідали 17.05.2016 апаратне навчання за темою: «Забезпечення роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування» у виконавчому комітеті міської ради;

— з метою забезпечення якісної підготовки відповідей на звернення громадян, у звітний період в департаменті проведено апаратне навчання зі спеціалістами структурних підрозділів з питань організації роботи з письмовими та усними зверненнями громадян, основних нормативно-правових актів України з питань розгляду звернень громадян та основних вимог до оформлення відповідей заявникам, міськвиконкому та обласної державної адміністрації.

За звітний період за результатами розгляду звернень громадян вирішені позитивно 158 звернень або 28,4 % від загальної кількості звернень, надані роз’яснення на 371 (66,6%), відмовлено – 12 (2,2%), в зв’язку з тим, що вимоги викладені в цих зверненнях суперечать чинному законодавству, 16 звернень знаходяться на стадії розгляду.

Робота зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі керівництва департаменту реєстраційних послуг міської ради і спрямована на забезпечення конституційного права громадян на їх звернення.