Зміст установчих документів товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Статтею 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлено, що установчим документом товариства є статут. Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

Звертаємо увагу юридичних осіб на те, що частина п’ята статті 11 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» містить вимогу до змісту установчих документів товариств, а саме зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Також статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.