Уряд затвердив нову редакцію Примірного положення про користування гуртожитками.

Документом визначено порядок користування гуртожитками: жилою площею, жилими та іншими приміщеннями в них.

Рішення прийняте з метою створення належних умов  реалізації житлових прав мешканцями гуртожитків.

Затверджене Примірне положення дозволить забезпечити урегулювання питань користування приміщеннями у гуртожитках відповідно до норм Законів України “Про приватизацію державного житлового фонду”, “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” та Житлового кодексу Української РСР з урахуванням останніх внесених до них змін.

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-koristuvannya-gurtozhitkami