ІНФОРМАЦІЯ

ДО УВАГИ ПРАВООХОРОННИХ та СУДОВИХ ОРГАНІВ

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради звертає увагу державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, Служби безпеки України, що згідно пункту 14 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», суб’єктами державної реєстрації щодо громадських формувань* є територіальні органи Міністерства юстиції України.

Суб’єктом зберігання реєстраційних справ громадських формувань* по Запорізькій області є Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області.

Просимо враховувати цю інформацію при винесенні відповідних ухвал, постанов, при написанні звернень та інших запитів та направляти їх за належністю та/або місцем зберігання реєстраційних справ.

*Громадські формування — політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій.


До уваги юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців!

З 04.09.2017 року державними реєстраторами департаменту реєстраційних послуг міської ради, які знаходяться в приміщеннях районних адміністрацій міської ради, прийом громадян та документів ПРОВОДИТИСЯ НЕ БУДЕ!

Прийом документів для проведення державної реєстрації буде здійснюватися ВИКЛЮЧНО через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Адреси Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП):

Заводський район – вул.Л.Чайкіної, буд.56 (приміщення районної адміністрації), І поверх ліворуч від центрального входу, конт.тел.236-52-82 (рецепція).

Комунарський район – вул.Чумаченка, буд.32 (приміщення районної адміністрації), І поверх праворуч від центрального входу, конт.тел.769-79-37 (рецепція).

Дніпровський та Хортицький райони – вул.Кияшка, буд.22, конт.тел.239-38-44 (рецепція).

Олександрівський  район – вул.Українська, буд.50, конт.тел.787-60-11 (рецепція).

Шевченківський район – пр.Моторобудівників, буд.34 (приміщення районної адміністрації),  конт.тел.287-20-83 (рецепція).

Вознесенівський район — бул.Центральний, буд.27, конт.тел.236-04-25 (рецепція).


Перелік документів для припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

Частина тринадцять статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), містить перелік документів для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (форма 8);

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу — у разі припинення юридичної особи в результаті поділу;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта — у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;

4) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, — у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання;

5) документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою статті 17 Закону, — у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення;

6) документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою статті 17 Закону, — у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Одночасно пунктом другим частини першої статті 15 Закону, визначено, що передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.


03.02.2017

До уваги мешканців Олександрівського та Шевченківського районів м.Запоріжжя!

      З 06.02.2017 документи для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців можна подавати як безпосередньо до державних реєстраторів департаменту реєстраційних послуг міської ради так і через філію Центру надання адміністративних послуг по Олександрівському та Шевченківському районах за адресою вул. Українська, буд. 50.

Місцезнаходження державних реєстраторів департаменту реєстраційних послуг міської ради:

— Олександрівський район – вул. Олександрівська (Дзержинського), 26, (приміщення районної адміністрації), ІV поверх, каб.58, 68, 69.

— Шевченківський район – пр. Моторобудівників, 34, (приміщення районної адміністрації), ІІІ поверх, каб.313, 314.


01.02.2017

Алгоритм дій щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

Статтею вісімнадцятою Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) встановлено, що для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням;

2) якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне чи тимчасове проживання.

3) у разі подання документів, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Слід наголосити на тому, що відомості про фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані до 1 липня 2004 року відсутні у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), тому при зверненні заявника для закриття своєї підприємницької діяльності також подається заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу-підприємця до Єдиного державного реєстру.

Згідно з частиною восьмою статті 4 Закону фізична особа втрачає статус підприємця з дати внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Відомості з ЄДР про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем є підставою для зняття її з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства (ч. 4 ст. 13 Закону). Зняті з обліку у контролюючому органі фізичні особи-підприємці можуть бути лише у разі, якщо немає заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи.


24.01.2017

Вимоги щодо оформлення рішення для державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи

Статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, серед яких правила оформлення та нотаріального засвідчення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Отже, рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Нотаріальне засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.

Слід наголосити на тому, що справжність підписів на рішенні про державну реєстрацію змін нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах громадських об’єднань чи благодійних організацій.


22.12.2016

ДО УВАГИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ!

        21 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято в цілому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні).

У проголосованому законопроекті для неприбуткових організацій, які повинні привести свої установчі документи у відповідність з вимогами пункту 133.4 Кодексу, строк внесення змін до установчих документів подовжено до 1 липня 2017 року.

На даний час документ знаходиться на підпису.


До уваги мешканців Дніпровського району м.Запоріжжя!

З 17.11.2016 прийом документів щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців у Дніпровському районі буде здійснюватись через Центр надання адміністративних послуг за адресою вул.Кияшко, 22.


До уваги юридичних осіб усіх форм власності! 

            02.11.2016 набрав чинності Закон України №1666-19 від 06.10.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності, який передбачає в тому числі зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»  (далі — Закону) в частині оформлення документів для проведення державної реєстрації, державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме:

П.2. ст.4. Закону:

«Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.

На підставі рішення Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих в паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених в абзаці першому цієї частини.»

П.6. (абзац 2) ст.15. Закону:

«Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах). Справжність підписів на такому рішенні повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом.

Дія абзацу другого цього підпункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акту державного органу, органу місцевого самоврядування

П.9. ст.15. Закону:

«Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом.

Дія абзацу першого цього підпункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), а також на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.»

П.12. ст15. Закону:

«Передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого законом.

Дія абзацу першого цього підпункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.»

Також ст.36 Закону доповнена таким змістом:

«Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних із приведенням у відповідність до законодавства у строк, визначений таким законодавством.»

Таким чином, у разі внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (зміни до установчих документів, зміна місцязнаходження у зв’язку з перейменуванням міст, вулиць, провулків, інших об’єктів топоніміки населених пунктів) та на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (зміни до установчих документів) – адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін не справляється.

 


До уваги мешканців Заводського району м.Запоріжжя!

З 18.10.2016 прийом документів щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців у Заводському районі буде здійснюватись через Центр надання адміністративних послуг за адресою вул.Л.Чайкіної, 56 (1-ий поверх).


Перелік документів для створення ОСББ

1.Реєстрація ОСББ як новоутвореної юридичної особи.

1. Статут – прошитий та підписаний уповноваженою особою (частіше це голова установчих зборів)

2. Протокол установчих зборів – оригінал, або нотаріально засвідчена копія. Протокол при реєстрації ОСББ є документом, який підтверджує повноваження уповноваженої особи на проведення державної реєстрації. Списки власників надаються копії, так як вони є невід’ємною частиною протоколу. Якщо з протоколу видно, що співвласниками є юридичні особи (міська рада, або інші юридичні особи), то відповідно до частини 20 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» – додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження» — тобто оригінал, або нотаріально засвідчена копія довіреності.

3. У разі, коли голова правління обирається не загальними зборами співвласників, а правлінням, додатково подається протокол зборів правління про обрання голови правління.

4. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма заяви затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року № 15/5 (зразок заповнення заяви додається)

2. Перетворення ЖБК в ОСББ.

Перетворення ЖБК в ОСББ проводиться в два етапи.

Перший етап : ЖБК подає державному реєстратору рішення членів ЖБК про перетворення (реорганізацію) в ОСББ. Рішення повинно містити інформацію про голову та членів комісії з реорганізації, їх реєстраційні номери платників податків (ідентифікаційні коди), місцезнаходження комісії з реорганізації (це може бути адреса самого ЖБК), та строк заявлення кредиторами своїх вимог (рекомендуємо визначати оптимальний строк та зазначати протоколі наступну фразу: «Строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці від дати оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України»)

Другий етап (через два місяці): Подається для припинення ЖБК:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта — у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;

3) документи для створення ОСББ. Перелік той же самий, тільки ще передавальний акт підписаний членами комісії з реорганізації.

Передавальний акт надається в 2 примірниках: і в комплект документів на створення ОСББ, і на припинення ЖБК.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

З       Р       А       З       О      К                                Наказ Міністерства юстиції України

від 06 січня 2016 року № 15/5

 

ЗАЯВА

про державну реєстрацію створення юридичної особи

(заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами, друкується з одного або двох боків аркуша,

у разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються)

 

Вид установчого документа

С Т А Т У Т

 

 

Відомості про юридичну особу
Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особи

О Б Є Д Н А Н Н Я   С П І В В Л А С Н И К І В   Б А Г А Т О К В А Р
Т И Р Н О Г О   Б У Д И Н К У

Назва юридичної особи

« Н А Д І Я   1 4 8 »

Скорочене найменування юридичної особи (за наявності)

О С Б Б   « Н А Д І Я   1 4 8 »

 

Найменування юридичної особи англійською мовою або мовою національної меншини (за наявності)

*** Для громадських об’єднань англійською мовою або мовою національної меншини викладається тільки власна назва.

 

Скорочене найменування юридичної особи англійською мовою або мовою національної меншини (за наявності)

 

*** Для громадських об’єднань англійською мовою або мовою національної меншини викладається тільки власна назва.

 

Вид громадського формування

Дані про статус*

Мета діяльності*

Місцезнаходження юридичної особи:

 

Поштовий індекс 6 9 0 0 1

 

Область Х                                                                                                                         Автономна Республіка Крим

 

З А П О Р І З Ь К А

 

Район області/Автономної Республіки Крим

 

 

Місто Х Селище міського типу Селище Село

 

З А П О Р І Ж Ж Я

 

Район міста Х   Ш Е В Ч Е Н К І В С Ь К И Й

 

Площа, вулиця, проспект, провулок або інший тип елемента вулично-дорожньої мережі – зазначається разом з назвою

В У Л И Ц Я   І В А Н О В А

 

Будинок 1 Корпус  Тип приміщення**

 

 

 

Усього подано сторінок: 4

 

 

____________________________________________________________     ________________________________                      __________________

(прізвище, ініціали)                                                                                  (підпис)                                                                          (дата)

 

 


Відомості про керівника юридичної особи

 

Прізвище

І В А Н О В

Ім’я, по батькові

М И К О Л А   П Е Т Р О В И Ч

Дата народження

0 1 / 1 2 / 1 9 8 0

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 

Паспортні дані*:                                                                 серія номер

 

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр) 1 5 . 0 4 . 2 0 1 6

 

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

 

 

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо**
Прізвище

Ім’я, по батькові

Дата народження

/ /

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

Паспортні дані*:                                                                 серія номер

 

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр) . .

 

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

Прізвище

Ім’я, по батькові

Дата народження

/ /

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

Паспортні дані*:                                                                 серія номер

 

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр) . .

 

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

 

Відомості про органи управління юридичної особи (назва відповідно до установчих документів)

 

Вищий З А Г А Л Ь Н І   З Б О Р И   С П І В В Л А С Н И К І В

 

Виконавчий П Р А В Л І Н Н Я

 

Інший*** Р Е В І З І Й Н А   К О М І С І Я

 

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**Зазначаються за бажанням юридичної особи.

***Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

 

 

_______________________________________________________________     ________________________________                      __________________

(прізвище, ініціали)                                                                                    (підпис)                                                                 (дата)


Відомості про засновників юридичної особи*
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

С П І В В Л А С Н И К И  

 

Паспортні дані**:                                                                 серія номер

 

Дата народження

/ /

 

Ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності))
засновника***

Країна резидентства/громадянства засновника

 Місцезнаходження (місце проживання) засновника:

Україна

 

Поштовий індекс

 

Область                                                                                                                         Автономна Республіка Крим

 

 

Район області/Автономної Республіки Крим

 

 

Місто Селище міського типу Селище Село

 

 

Район міста

 

Площа, вулиця, проспект, провулок або інший тип елемента вулично-дорожньої мережі – зазначається разом з назвою

 

Будинок Корпус

*

Тип приміщення****

 

Інша країна

 

 

Розмір частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн) ,

 

Засновник є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи

 

Повноваження засновника громадського формування закінчено у зв’язку з державною реєстрацією*****

*Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки заяви.

**Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

***Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

****Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

***** Для громадських формувань (заповнюється державним реєстратором).

 

 

_______________________________________________________________     ________________________________                      __________________

(прізвище, ініціали)                                                                                    (підпис)                                                                 (дата)


 

Види економічної діяльності юридичної особи

(на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, вважається основним)

 

№ з/п Код виду економічної діяльності № з/п Код виду економічної діяльності № з/п Код виду економічної діяльності
1 8 1 . 1 0 . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

 

 

 

Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб

 

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне викреслити)

Назва розпорядчого акта

 

Номер                                                     Дата (дд.мм.рррр) . .

 

Дата створення органу (дд.мм.рррр) . .

 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі
 

Найменування органу

 

Ідентифікаційний код органу

 

Додаткова інформація про зв’язок з юридичною особою
Телефон 1                                                                                                                                Телефон 2

+ 3 8 0 6 1 2 2 2 2 2 0 0 + 3 8

Факс                                                                                            Адреса сторінки в мережі Інтернет

+ 3 8

 

Адреса електронної пошти

Інші відомості

 

 

 

____________________________________________________________     ________________________________                      __________________

(прізвище, ініціали)                                                                                  (підпис)                                                                          (дата)


 Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

«ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ»

2016 рік

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта  державної реєстрації прав можуть бути  оскаржені до Міністерства  юстиції України, його територіальних органів або до суду

(територіальний  орган Мін`юсту  розглядає скарги щодо державного реєстратора, суб`єктів  державної реєстрації прав, які  здійснюють діяльність у межах  територій, на якій діє відповідний  територіальний орган)

 

Міністерство  юстиції України  розглядає скарги:

 • На рішення державного реєстратора  про державну  реєстрацію прав (крім випадків, коли таке  право набуто на підставі  рішення  суду, а також коли щодо нерухомого майна  наявний  судовий спір);
 • На рішення, дій або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

 

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:

 • На рішення (крім рішення  про державну  реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;
 • На дії або бездіяльність суб`єктів державної реєстрації прав.

За результатами розгляду скарг Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають рішення:

 • Відмову у задоволенні  скарги;
 • Задоволення (повне або часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:

а) скасування рішення про відмову  в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав;

б) внесення  змін до записів  Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;

в) тимчасове блокування доступу  державного реєстратора  до державного реєстру  прав;

г) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства  юстиції України.

 

Рішення, які  приймаються  виключно Міністерством юстиції:

 

 • Скасування рішення  про державну  реєстрацію прав;
 • Анулювання доступу  державного реєстратора  до державного реєстру прав;
 • Скасування акредитації суб`єкта державної реєстрації.

Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні  скарги, якщо:

 

 • Скарга оформлена без дотримання вимог, зазначених вище;
 • На момент прийняття рішення  за результатом розгляду скарги  відбулася  державна  реєстрація  цього права  за іншою особою, ніж зазначена у рішенні, що оскаржується;
 • Наявна інформація  про судове  рішення  або ухвалу  про відмову  позивача  від позову  з того самого предмета  спору, про визнання  позову  відповідачем  або затвердження  мирової угоди сторін;
 • Наявна інформація про судове провадження  у  зв`язку  із спором  між тими самими сторонами, з тих самих предмета  і  підстав;
 • Є рішення цього  органу  з того самого питання;
 • В органі  розглядається скарга  з цього питання від того самого скаржника;
 • Скарга подана  особою, яка не має на це  повноважень;
 • Закінчився встановлений  законом строк  подачі  скарги;
 • Розгляд питань, порушених у сказі, не належить до  компетенції органу.

Скарга повинна містити:

 • Для фізичних осіб (ПІП скаржника, місце проживання чи перебування);
 • Для юридичних осіб (повне найменування, місцезнаходження, найменування (ім`я) представника  скаржника);
 • реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
 • зміст оскаржуваного рішення, дії або бездіяльності та  норм  законодавства,  які  порушено, на  думку  скаржника;
 • викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги.
 • Дата складання  скарги;
 • Підпис скаржника або його представника.

 

Скарга  на рішення  про державну  реєстрацію прав  розглядається  ВИКЛЮЧНО за  умови, що вона  подана  особою, яка може  підтвердити факт порушення  її прав  у  результаті  прийняття  такого рішення.

 

Якщо скарга подається представником  скаржника, до скарги  додається  довіреність чи інший  документ, що підтверджує його повноваження, або копія  такого документа, засвідчена  в установленому порядку.

 

До скарги додаються засвідчені  в установленому  порядку  копії документів, що підтверджують факт порушення прав  скаржника  в результаті  прийняття  рішення  по  державну  реєстрацію прав (у разі  подання скарги  на  рішення про державну  реєстрацію).

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта  державної реєстрації прав  можуть бути оскаржені  до Мін`юсту  та його  територіальних органів  протягом 30 календарних днів:

 • з дня  прийняття  рішення, що оскаржується;
 • з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення  її прав відповідною дією ячи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів   Міністерства  юстиції України  можуть  бути  оскаржені  до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів:

 • з дня прийняття  рішення, що оскаржується;
 • з дня коли особа дізналася  чи могла дізнатися  про порушення  її прав  відповідною дією ячи бездіяльністю.

 

У разі якщо  розгляд  та вирішення  скарги  потребують  перевірки діяльності державного реєстратора, суб`єкта  державної реєстрації прав, а також залучення  скаржника  чи інших осіб, Міністерство  юстиції України та його територіальні  органи можуть продовжити строки розгляду  та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк  розгляду та вирішення скарги  не може перевищувати  45 календарних днів.

 

Рішення, дії або  бездіяльність Міністерства  юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені  до суду.