ІНФОРМАЦІЯ

06.02.2017

     Управління державної реєстрації фізичних осіб нагадує, що пунктом 24 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 №207 (далі – Правила), передбачено наступне: у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці до органу реєстрації, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилається повідомлення (залежно від форми ведення реєстрів — в письмовій або електронній формі) про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 15  до Правил для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади.

          У документ особи (у формі книжечки), до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання, органом реєстрації спочатку проставляється штамп зняття з реєстрації місця проживання особи, а потім відповідний штамп реєстрації нового місця проживання особи.

        У паспорт громадянина України (у формі картки) відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до безконтактного електронного носія відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України.

        Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі.


30.01.2017

Управління державної реєстрації фізичних осіб звертає увагу громадян та нагадує, що статею 9-1 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»  передбачено підстави для відмови в реєстрації або знятті з р еєстрації місця проживання.

 Орган реєстрації відмовляє в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання, якщо:
особа не подала передбачені цим Законом документи або інформацію;
у поданих особою документах містяться недостовірні відомості або подані нею документи є недійсними;
для реєстрації або зняття з реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку.
Рішення про відмову приймається в день звернення особи. Заява про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання повертається особі із зазначенням у ній причин відмови.


03.01.2017

Прийнято зміни щодо сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, їх обтяжень

    З 01 січня 2017 року набирав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів” від 06.12.2016 року №1774-VIII. Даним нормативно-правовим актом внесено зміни до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі — Закон), зокрема :

частину третю статті 32 Закону:

друге речення доповнено словами «крім випадків, передбачених цим Законом»;

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором»;

у статті 34 Закону:

слова «мінімальна заробітна плата» в усіх відмінках і числах замінити словами «прожитковий мінімум для працездатних осіб» у відповідному відмінку і числі;

абзац перший частини сьомої викладено в такій редакції:

«7. Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень«.

    ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! З 01 СІЧНЯ 2017 РОКУ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ УСТАНОВЛЕНО В РОЗМІРІ 1600 ГРИВЕНЬ (ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»).


30.12.2016

До уваги громадян!

        Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради в межах компетенції видає тільки ті документи, які передбачені чинним законодавством України. З вичерпним переліком документів можна ознайомитися на сайті департаменту (http://drp.zp.ua/).

            Крім того, зазначаємо, що акти проживання/непроживання, завірення підписів за місцем проживання не входить до компетенції департаменту.


26.12.2016

До уваги громадян міста Запоріжжя!

Для зручності мешканців міста Запоріжжя у відділах реєстрації фізичних осіб по районах управління державної реєстрації фізичних осіб департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради з 1 січня 2017 року щочетверга прийом громадян здійснюється до 20.00.

19.12.2016

Законом України № 1492-19 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» внесено наступні зміни, що стосуються компетенції управління державної реєстрації фізичних осіб департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

 Статтю 12 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» доповнено обмеженням свободи пересування щодо «осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, яким заборонено виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації».


10.11.2016

Основні напрямки та обов’язки для структурного підрозділу Департаменту, а саме управління державної реєстрації фізичних осіб, встановлено Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі — Закон) і Правилами реєстрації місця проживання та Порядком передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженими постановою КМУ від 02.03.2016 №207 (далі – Постанова № 207).

Статтею 11³ Закону визначено, що доступ до інформації, що міститься в реєстрах територіальних громад, здійснюється з дотриманням вимог цього Закону, законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних». Службовим та посадовим особам розпорядників реєстрів та інших органів державної влади, що обробляють персональні дані, внесені до реєстрів, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Абзацами 5 та 6 вищезазначеної статті Закону

 • органу реєстрації заборонено передавати дані з реєстру територіальної громади третім особам з метою, не передбаченою Законом;
 • обмін інформацією між органами реєстрації та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг.

Статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Пунктом 13 Постанови №207 визначено, що «надання органами реєстрації та ДМС відомостей про місце проживання особи та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи на запит за формою згідно з додатком 3.

Враховуючи зазначене, управлінням державної реєстрації фізичних осіб департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради надаються відомості про зареєстрованих осіб на запити установ, підприємств, організацій всіх форм власності відповідно до чинного законодавства.


УВАГА  НОТАРІАЛЬНИМ ОРГАНАМ!

Для здійснення електронного документообігу між департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради та нотаріальними органами електронні запити

направляти на електронну адресу: not.zap@i.ua

ПОРЯДОК

здійснення електронного документообігу між департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради та нотаріальними органами

Загальні питання

 1. Цей Порядок встановлює правила обміну інформацією між департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради з однієї сторони та нотаріальними органами з іншої.
 2. Дія Порядку поширюється на електронні документи, що створюються Сторонами для досягнення мети щодо забезпечення виконання своїх функцій та обов’язків, визначених чинним законодавством.
 3. Сторони мають право безперешкодно надавати одна одній будь-яку інформацію, необхідну для здійснення ними своєї діяльності (повноважень). Інформація з обмеженим доступом надається сторонами у відповідності до вимог законодавства України про доступ до інформації.
 4. Будь-яку інформацію, якою Сторони будуть обмінюватися згідно з умовами цього Порядку, Сторони зобов’язуються використовувати винятково в цілях, на досягнення яких вони уповноважені своїми установчими документами, а також, які не суперечать чинному законодавству України.
 5. Сторона, яка надає інформацію, зобов’язана надавати іншій Стороні достовірну та повну інформацію, у тому вигляді, у якому вона наявна у її розпорядженні, що для цього Порядку означає неприпустимість її надання у навмисно спотвореному чи перекрученому вигляді.
 6. Сторони зобов’язуються не надавати (не розголошувати та не поширювати) отриману інформацію будь-яким іншим особам (серед будь-яких інших осіб), крім тих, які мають обґрунтовану законом необхідність доступу до такої інформації.
 7. Сторони зобов’язуються вжити належних заходів з метою забезпечення виконання умов, передбачених пунктом 5 цього Порядку, шляхом відповідного врегулювання питань надання, розголосу чи іншого поширення інформації у своїх внутрішніх документах, обов’язкових до виконання всіма працівниками (службовцями) Сторін.
 8. Сторона, яка одержала конфіденційну інформацію від іншої Сторони, зобов’язана зберігати та використовувати її у тому ж режимі і таким же чином, як вона зберігає та використовує власну конфіденційну інформацію.
 9. Сторони не вправі використовувати конфіденційну інформацію в цілях, що не відповідають цілям реалізації прав і виконання обов’язків за Порядком, в тому числі використовувати конфіденційну інформацію в своїх інтересах, в інтересах третіх осіб, включаючи передачу конфіденційної інформації третім особам за винагороду чи без винагороди; публікацію чи розповсюдження конфіденційної інформації іншим чином.
 10. Сторони здійснюють електронний документообіг лише за умови використання надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинне бути підтверджено сертифікатом відповідності, одержаним на ці засоби від Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції України, та наявності сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників — підписувачів.
 11. Відправлення Стороною електронного документа через телекомунікаційні мережі загального користування здійснюється за рішенням керівника Сторони.
 12. Система електронного документообігу Сторін повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері захисту інформації.
 13. Відповідальність за організацію здійснення електронного документообігу у Сторін несуть її керівники, якщо інше не встановлено законодавством. Забезпечення здійснення електронного документообігу покладається на службу діловодства, підрозділи управлінь, які згідно функціональних завдань, зобов’язані робити електронні запити.

Організація роботи з вхідними електронними документами

 1. Електронні документи, що надходять на адресу Сторони, приймаються службою діловодства, підрозділами управлінь, які згідно функціональних завдань, зобов’язані робити електронні запити.
 2. Електронний документ, що надійшов на адресу Сторони, підлягає відхиленню у разі:

відсутності у адресата надійних засобів електронного цифрового підпису;

надходження не за адресою;

зараження вірусом;

негативного результату перевірки на цілісність і справжність усіх накладених на нього електронних цифрових підписів.

 1. Кожен одержаний адресатом електронний документ перевіряється на зараження його вірусом.

Кожен одержаний адресатом електронний документ перевіряється на цілісність і справжність усіх накладених на нього електронних цифрових підписів, включаючи  ті, що накладені (проставлені) згідно із законодавством як аналоги печатки (далі — електронні печатки). При цьому необхідно, щоб:

кожен електронний цифровий підпис був підтверджений з використанням сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

під час перевірки використовувався сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;

особистий ключ підписувача відповідав відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті;

на час перевірки був чинним сертифікат відкритого ключа акредитованого центру сертифікації ключів та/або сертифікат відкритого ключа відповідного засвідчувального центру.

 1. Попередній розгляд електронного документа здійснюється у його візуальній формі.
 2. Визначення, чи потребує електронний документ обов’язкового розгляду керівником органу виконавчої влади або іншими посадовими особами відповідно до функціональних обов’язків, необхідності його реєстрації, а також встановлення строків виконання цього документа структурними підрозділами чи безпосередніми виконавцями здійснюється у тому ж порядку, що й для документів на папері.
 3. Вхідні та вихідні електронні документи(запити) реєструються в журналі обліку підрозділом управління, який згідно функціональних завдань, зобов’язаний робити електронні запити.
 4. Контроль за виконанням та оперативним використанням наявної в електронних документах інформації здійснюється в тому ж порядку, що й для документів на папері.

Організація роботи з внутрішніми та вихідними електронними документами

 1. Оформлення і реєстрація електронних документів, що складаються в органі виконавчої влади, за винятком особливостей їх підписання або затвердження, здійснюється у тому ж порядку, що й для документів на папері.
 2. До візуальної форми подання електронного документа за складом та розміщенням реквізитів встановлюються ті ж вимоги, що й для документа на папері.
 3. Підписання або затвердження електронного документа здійснюється шляхом накладення на нього електронних цифрових підписів відповідних посадових осіб. На момент накладення останнього електронного цифрового підпису технологічно та/або організаційно забезпечується проставлення у створеному електронному документі дати і його реєстраційного номера.

Проставлення електронної печатки на електронний документ здійснюється згідно із законодавством. При цьому зазначена процедура виконується лише після підписання або затвердження електронного документа.

 1. Адресування електронних документів здійснюється з додержанням тих же вимог, що й для документів на папері.
 2. Перед відправленням вихідного електронного документа проводиться перевірка його цілісності та справжності усіх накладених на нього електронних цифрових підписів з додержанням тих же вимог, що й для вхідних документів.

У разі порушення цілісності вихідного електронного документа або непідтвердження справжності накладеного на нього електронного цифрового підпису (підписів) його реєстрація скасовується, а виконавець інформується про відхилення документа.

 1. Вихідні електронні документи відправляються адресатам службою діловодства централізовано не пізніше наступного робочого дня після їх одержання від структурних підрозділів — виконавців. Термін обробки електронного документу та підготовки відповіді виконавцем щодо надання інформації, необхідної для призначення субсидії, не повинен перевищувати 5 робочих днів.
 2. Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження відправнику повідомлення про його прийняття і реєстрацію.

Підтвердження факту одержання від адресата повідомлення щодо електронного документа відправником не здійснюється.

Погодження електронних документів

 1. Погодження електронного документа здійснюється шляхом накладення на нього електронного цифрового підпису посадової особи.
 2. Зауваження і пропозиції до поданого електронного документа (у разі наявності) фіксуються в окремому електронному документі, на який накладається електронний цифровий підпис посадової особи.
 3. Порядок внутрішнього погодження електронних документів у системі електронного документообігу органу виконавчої влади затверджується його керівником, якщо інше не встановлено законодавством.
 4. У разі відсутності у Сторони, якою погоджується електронний документ, надійних засобів електронного цифрового підпису цій Стороні для погодження надається відповідний документ на папері.

Зберігання електронних документів

 1. Оперативне зберігання електронних документів Сторін, підготовка і передача їх до архівної установи здійснюються з додержанням вимог нормативних актів, затверджених спеціально уповноваженим центральним  органом виконавчої влади у сфері архівної справи.
 2. Строк зберігання електронних документів повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.