ДОВІДКА

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН!

З 02.01.2018 СКОРОЧЕНО ТЕРМІН ВИДАЧІ поточної та архівної довідки про реєстрацію місця проживання/перебування.
Відділи реєстрації фізичних осіб по районам видають довідку в день звернення особи по пред’явленню документу, що посвідчує особу.
Довідки про реєстрацію місця проживання малолітніх дітей видаються за зверненням одного з законних представників по пред’явленню документа,
що посвідчує особу, та свідоцтва про народження дитини.

Видача інших документів проводиться у відповідності до законодавства України та  у встановлені раніше терміни.


 • 06.02.2017

       Управління державної реєстрації фізичних осіб нагадує, що пунктом 24 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 №207 (далі – Правила), передбачено наступне: у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці до органу реєстрації, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилається повідомлення (залежно від форми ведення реєстрів — в письмовій або електронній формі) про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 15  до Правил для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади.

            У документ особи (у формі книжечки), до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання, органом реєстрації спочатку проставляється штамп зняття з реєстрації місця проживання особи, а потім відповідний штамп реєстрації нового місця проживання особи.

          У паспорт громадянина України (у формі картки) відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до безконтактного електронного носія відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України.

          Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі.


  УВАГА  НОТАРІАЛЬНИМ ОРГАНАМ!

  Для здійснення електронного документообігу між департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради та нотаріальними органами електронні запити

  направляти на електронну адресу: not.zap@i.ua


  Отримання довідки про реєстрацію місця проживання особи


  Відповідно до ст.3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» довідка про реєстрацію місця проживання – документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання особи.

  Кожна особа має право на доступ до своїх персональних даних, внесених до реєстрів, а також інші права щодо своїх персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

  Таким чином, для отримання довідки про реєстрацію місця проживання, кожна особа має особисто звернутись до відповідного відділу реєстрації фізичних осіб.

  Відповідно до ст.16 Закону України «Про захист персональних даних» строк вивчення запиту щодо доступу до персональних даних на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження.

  З метою уникнення незручностей для населення міста Запоріжжя термін видачі довідки про реєстрацію місця проживання скорочено до 5 робочих днів, термін видачі архівної довідки про реєстрацію місця проживання до 15 робочих днів.

  Для замовлення довідки можна подати заяву безпосередньо у районному відділі реєстрації фізичних осіб або заповнивши наступну форму. Отримати довідку про реєстрацію місця проживання можливо у відповідному відділі реєстрації при наявності паспортного документу.

 • bankig-id