Стати підприємцем просто!

Якщо, Ви виявили бажання стати приватним підприємцем, то на сьогодні ця процедура є досить простою. Підпунктом 2 пункту 2 статті 55 Господарського кодексу України визначено, що суб’єктами господарювання є — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі по тексту – Закон про реєстрацію). Статтею 18 Закону про реєстрацію встановлено перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи — підприємця:

1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (форма 10);

2) заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, — за бажанням заявника.

Статтею 14 Закону про реєстрацію встановлено, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

* у разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

* якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне чи тимчасове проживання.

* для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності – необхідно подати нотаріально засвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування.

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця – є безкоштовною та проводиться протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

Отже, процедура реєстрації підприємця досить проста, не займає багато часу і не вимагає витрат.