До уваги юридичних осіб!

В статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» містяться вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, зокрема до рішення уповноваженого органу управління юридичної особи.

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Отже, звертаємо увагу, що окрім виборів голови та секретаря загальних зборів необхідно прийняття рішення щодо підписання ними  протоколу.