ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНОСТІ

       На сьогоднішній день в нашій державі чи не найактуальнішим питанням є спроможність повноцінно захистити права власності щодо об’єктів нерухомості. Незаконне заволодіння правами на власність юридичних та фізичних осіб стало одним із негативних факторів впливу на інвестиційний клімат в Україні, на впевненість громадян України в майбутньому. То ж необхідність у законодавчому врегулюванні такого питання є нагальною, продиктованою сьогоденням.

    Так, відповідно до ст. 25 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” власники отримали право за заявою накладати заборону на відчуження своєї нерухомості. Отже, проведення реєстраційних дій державним реєстратором прав зупиняється не лише на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, а ще й на підставі заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомості

       В разі подання заяви про вчинення реєстраційних дій щодо такого майна держреєстратор зобов’язаний зупинити її розгляд. Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна.

      Після чого власник має 10 робочих днів для надання судового рішення про заборону відчуження нерухомого майна. Якщо таке рішення буде надане, реєстратор зупиняє розгляд справи до вирішення судом законності подання відповідної реєстраційної заяви. У разі неподання такого рішення суду державна реєстрація прав продовжується державним реєстратором на загальних підставах.

  Реєстраційні дії також відновлюються, якщо власник за власною ініціативою відкличе подану заяву. Окрім цього, реєстраційні дії можуть бути зупинені/відновлені на підставі рішення суду, що набрало законної сили.

   Тобто у випадку незаконної реєстрації власник може за власною ініціативою тимчасово зупинити реєстраційні дії та має час для звернення до суду з клопотанням про забезпечення позову шляхом заборони вчинення реєстраційних дій щодо власного нерухомого майна.

Департамент реєстраційних послуг міської ради запрошує на роботу…

   Департамент реєстраційних послуг міської ради запрошує на роботу прибиральників службових приміщень департаменту в Шевчевченківському, Олександрівському, Комунарському районах з офіційним працевлаштуванням.

      За більш детальною інформацією просимо звертатися за телефоном 228-88-62 або за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, 5 поверх, кабінет № 505.

Вимоги щодо оформлення рішення для державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи

    Статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, серед яких правила оформлення та нотаріального засвідчення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

    Отже, рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

     Нотаріальне засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.

    Слід наголосити на тому, що справжність підписів на рішенні про державну реєстрацію змін нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах громадських об’єднань чи благодійних організацій.

До уваги фізичних осіб-підприємців!

           Управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців департаменту реєстраційних послуг міської ради нагадує, що Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачено, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі (на первинну реєстрацію фізичної особи – підприємця).

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

Реєстрація місця проживання органами виконавчої влади до 04.04.2016 та органами місцевого самоврядування після 04.04.2016.

Суть питання

Постанова КМУ №207 від 02.03.2016 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

Наказ МВС України від 22.11.2016 №1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів

Різниця

Реєстрація місця проживання Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Подовжено дозволений строк перебування без реєстрації місця проживання.

На даний час обов’язково реєструвати місце проживання малолітньої дитини.

 

Документи, які надаються для реєстрації місця проживання 1. Заяву;

2. Документ до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання;

3. Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

4. Документи, що підтверджують: право на проживання в житлі, право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації.

5. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

1. Заяву;

2. Документ до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання;

3. Квитанцію про сплату державного мита;

4. Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні;

5. Документи, що підтверджують: право на проживання в житлі, право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації.

6. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

На даний час не заповнюється талон про зняття з реєстрації.

 

Реєстрація місця проживання дитини, яка не досягла 14 років

 

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків При проживанні батьків за різними адресами для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним з батьків надається письмова згода другого з батьків та довідка територіального підрозділу або адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС за місцем його проживання про те, що дитина не зареєстрована разом з ним. На даний час не потрібна довідка про те, що дитина не зареєстрована з другим з батьків.

В разі якщо буде встановлено, що дитина зареєстрована з другим з батьків, буде проведено скасування реєстрації.

Документи, які надаються для зняття з реєстрації місця проживання 1. Заява;

2. Квитанція про сплату адміністративного збору;

3. Документ до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації, або свідоцтво про народження, якщо дитина не досягла 16 річного віку;

4. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

1. Заява;

2. Документ до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації, або свідоцтво про народження, якщо дитина не досягла 16 річного віку;

3. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

Відповідно до наказу 1077 зняття з реєстрації проводилось безкоштовно.

          Додатково зазначимо, що відповідно до Наказу № 1077 для реєстрації місця проживання сплачувалось державне мито. До внесення змін в до Закону України «Про державне мито» розмір плати за реєстрацію місця проживання складав 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. На даний час відповідно до Постанови №207 для реєстрації місця проживання громадяни сплачують адміністративний збір. Згідно з ст.11-1 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір: у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку — у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати; у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку — у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати. У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу.

           Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до п.4 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.12.2016 №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг.

         До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень.

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради співпрацює з засобами масової інформації міста.

          13.01.2017 заступником директора департаменту-начальником управління державної реєстрації фізичних осіб Милою Н.А. надано інтерв`ю кореспондентам Запорізького телеканалу ТВ-5, в якому вона висвітила питання щодо Правил реєстрації фізичних осіб, термінів реєстрації місця проживання/перебування та наслідків для громадян у разі порушення встановлених термінів у відповідності до ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців!

         З метою запобігання утворенню черг при здійсненні державної реєстрації у Заводському, Дніпровському та Комунарському районах міста Запоріжжя, документи для державної реєстрації можна подавати, як до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), так і безпосередньо до державних реєстраторів департаменту реєстраційних послуг міської ради у вищезазначених районах.

     В інших районах міста документи для державної реєстрації надаються безпосередньо державним реєстраторам департаменту.

   Розташування ЦНАП:

Заводський район – вул.Л.Чайкіної, 56 (приміщення районної адміністрації), І поверх ліворуч від центрального входу.

Комунарський район – вул. Чумаченка, 32, (приміщення районної адміністрації) І поверх праворуч від центрального входу.

Дніпровський район – вул.Кияшка, 22.

Вознесенівський район – бульвар Центральний, 27.

Місцезнаходження державних реєстраторів департаменту реєстраційних послуг міської ради:

Заводський район – вул.Л.Чайкіної, 56 (приміщення районної адміністрації), І поверх, каб.123, 124.

Комунарський район – вул. Чумаченка, 32, (приміщення районної адміністрації), ІV поверх, каб.409.

Дніпровський район – вул.Бородінська, 1а, (приміщення районної адміністрації), ІІ поверх, каб. 203, 204, 205.

Олександрівський район – вул.Олександрівська (Дзержинського), 26, (приміщення районної адміністрації), ІV поверх, каб.58, 68, 69.

Вознесенівський район – вул. Сєдова, 5, (приміщення районної адміністрації), ІV поверх, каб.42, 43, 44.

Хортицький район – бул. Будівельників, 19, 56 (приміщення районної адміністрації), І поверх, каб.106, 107.

Шевченківський район – пр.Моторобудівників, 34, (приміщення районної адміністрації), ІІІ поверх, каб.313, 314.

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради на сторінках Facebook

До уваги громадян!

             Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради має свою сторінку на Facebook.com., на якій Ви маєте можливість відстежувати останні новини департаменту, задавати питання через sms-чат Facebook.com або виставляти їх на «Інформаційній стіні» сторінки Facebook.com.

Особливості проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно на підставі рішення суду

           З метою уникнення шахрайських дій у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також удосконалення процедури державної реєстрації речових прав, Розділ V Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року № 1952–IV (далі – Закон) доповнено статтею 311 «Особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів». На підставі норм, зазначеної статті Державна судова адміністрація України у день набрання законної сили рішенням суду, яке передбачає набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав), зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора, забезпечує передачу до Державного реєстру прав примірника такого судового рішення.

          Особливість проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів полягає лише у специфічності правовстановлюючого документа — рішення суду.

          Треба зауважити, що на підставі норм частини третьої статті 311 Закону, державний реєстратор, що перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, за місцезнаходженням відповідного майна у день надходження відповідного рішення суду формує та реєструє необхідну заяву або реєструє рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, чи рішення суду про скасування відповідного рішення суду.

          Порядок доступу до судових рішень визначено Законом України «Про доступ до судових рішень» № 3262-15, який регулює відносини щодо забезпечення доступу до судових рішень (рішень, судових наказів, постанов, вироків, ухвал), ухвалених судами загальної юрисдикції, та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Для реалізації права доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, користувачу надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень або їхніх частин.

         Крім того, інформаційна взаємодія між Державним реєстром прав та Єдиним державним реєстром судових рішень здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.

            До того ж, частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 6 жовтня 2016 року № 1666-VIII встановлено, що до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром прав та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом, а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.

           Державний реєстратор прав на нерухоме майно з метою встановлення набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі поданого рішення суду обов’язково використовує відомості Єдиного державного реєстру судових рішень за допомогою офіційного веб-порталу судової влади України щодо наявності такого рішення у відповідному реєстрі в електронній формі, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами.

           У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор прав на нерухоме майно запитує копію такого рішення суду, засвідчену в установленому порядку, від відповідного суду. Направлення запиту до суду про отримання копії рішення суду є підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

      Отже, вказані вимоги Закону, зобов’язують усіх державних реєстраторів, при проведенні державної реєстрації права власності та інших речових прав на підставі рішення суду, перевіряти наявність, дійсність, а також зміст наданого заявником рішення суду у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

      Таким чином, зміни у державній реєстрації речових прав на нерухоме майно мають відвести обіг підроблених документів, сприятимуть підвищенню рівня захищеності власників нерухомого майна, а також покращать якість надання адміністративних послуг громадянам.