Державна реєстрація Товариства за участю іноземної юридичної особи

Відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), для державної реєстрації створення юридичної особи, подаються:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, — за бажанням заявника;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи;

4) установчий документ юридичної особи — у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

5) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), — у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа

Отже, підтвердженням правового статусу іноземної юридичної є витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, які містять необхідні відомості для заінтересованих суб’єктів, зокрема інформацію щодо назви юридичної особи, виду товариства (правової форми), змісту діяльності, зазначення осіб, які відповідають за її діяльність та осіб, які мають право підпису договорів, іншу необхідну інформацію.

Відповідно до пункту тринадцять частини 1 статті 15 Закону, документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Довідково: консульська легалізація  офіційних  документів – це процедура підтвердження  дійсності  оригіналів  офіційних   документів   або засвідчення  справжності  підписів  посадових осіб,  уповноважених засвідчувати підписи на документах,  а також  дійсності  відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ. Апостиль –  це спеціальний  штамп,  який  проставляється  на офіційних  документах,  що  надходять  від   держав   —   учасниць Конвенції.  Він засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність  відбитку  печатки  або  штампа,  якими  скріплено відповідний документ. Пунктом чотирнадцять частини 1 статті 15 Закону визначено, що документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.Слід звернути також увагу на те, що у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (частина 20 статті 17 Закону про реєстрацію).

 

Урядом схвалено Концепцію розвитку електронної демократії в Україні та затверджено План заходів щодо її реалізації

Урядом схвалено Концепцію розвитку електронної демократії в Україні та затверджено План заходів щодо її реалізації. Метою Концепції є подальший розвиток та зміцнення демократії в Україні шляхом формування політичних, організаційних, технологічних та ідеологічних умов розвитку електронної демократії, що характеризується зростанням залучення громадян до комунікації, співпраці з суб’єктами владних повноважень, контролю за ними, участі у виробленні політики, розвитку самоорганізації та самоврядування, а також рівнем довіри до органів державної влади; узгодження стандартів державної політики у зазначеній сфері з міжнародними, зокрема європейськими стандартами. Планом заходів щодо реалізації Концепції затверджено завдання, які будуть здійснюватися протягом першого етапу її реалізації (2017-2018 років), за основними напрямами: формування нормативно-правового забезпечення; ресурсне забезпечення впровадження та використання інструментів електронної демократії суб’єктами владних повноважень; підвищення готовності органів державної влади, фізичних та юридичних осіб до використання можливостей електронної демократії; забезпечення доступності інструментів електронної демократії. Передбачається, що виконання плану заходів буде здійснюватися органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та представників громадянського суспільства, а саме учасників коаліції з розвитку електронної демократії в Україні.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250417925

Новий електронний сервіс для громадян — «ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ГРОМАДЯНИНА»

З метою досягнення більшої відкритості, прозорості та підзвітності перед громадянами Верховна Рада України запроваджує новий веб-портал «Електронний кабінет громадянина», що виступатиме в якості єдиної точки входу для роботи з такими електронними сервісами Верховної Ради України для громадян, як: нові веб-системи «Електронні звернення громадян» до Верховної Ради України та «Запис громадян України на відкриті пленарні засідання» Верховної Ради України, нова версія веб-системи «Законодавство України», веб- портал «Громадське обговорення законопроектів» Верховної Ради України, веб- портал «Електронні петиції до Верховної Ради України», веб-портал «Відкриті дані» Верховної Ради України.

http://iportal.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/150916.html

Мін`юст запровадив технічний механізм, який унеможливить реєстрацію подвійних договорів оренди землі

Міністерство юстиції запровадило механізм автоматичного обміну даними між реєстром майнових прав і Держгеокадастром, який унеможливить реєстрацію подвійних договорів оренди землі, оскільки реєстратор просто фізично не зможе цього зробити.

https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-zaprovadiv-tehnichniy-mehanizm-yakiy-unemojlivit-reestratsiyu-podviynih-dogovoriv-orendi-zemli-olena-sukmanova

Підстави для державної реєстрації прав

Статтею 328  Цивільного кодексу України встановлено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Так, чинним Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 передбачено, що державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених  ст.27 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та цим Порядком.

Отже, статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі:

1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;

2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

4) виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів;

5) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката;

6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дубліката;

7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

8) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року;

9) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;

12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації;

13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

14) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно. (наприклад, для державної реєстрації права власності на сформовану земельну ділянку в порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності подається рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі підготовки лотів до проведення земельних торгів).

Окремо, необхідно звернути увагу, що з 01 січня 2016 року набрали чинність зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до яких не передбачено видачі свідоцтв про право власності, державна реєстрація прав проводиться на підставі документів передбачених чинним Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (наприклад згідно п.45 вказаного Порядку для державної реєстрації права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки подаються: документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта; технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна; письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);  договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалась у результаті спільної діяльності.)

Після внесення відомостей до Державного реєстру прав державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення зазначеного Реєстру формує витяг з нього про проведену державну реєстрацію прав, який розміщується на веб-порталі Мін’юсту для доступу до нього заявника з метою його перегляду та з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, його завантаження і друку. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав за бажанням заявника може бути наданий державним реєстратором у паперовій формі з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, шляхом друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 x 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав у паперовій або електронній формі має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

Та, слід звернути увагу, що відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (зі змінами), у разі коли державну реєстрацію права власності на нерухоме майно відповідно до закону проведено без видачі документа, що посвідчує таке право, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього.

 

У МВС працюють над удосконаленням системи реєстрації місця проживання

Удосконалення законодавства здійснюється з метою спрощення реєстрації свого місця проживання для кожної людини, яка мешкає в країні, з метою полегшення її доступу до адміністративних та соціальних послуг, а також гарантування державою її прав.

http://mvs.gov.ua/ua/news/10753_U_MVS_pracyuyut_nad_udoskonalennyam_sistemi_restracii_FOTO.htm

Роз’яснення понять «строк» та «термін» у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виникають випадки, які пов’язані з використанням понять «строк» та «термін». Зокрема, це стосується тих випадків, коли має місце зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації. Для правильного тлумачення цих понять Департамент реєстраційних послуг інформує про наступне:

Відповідно до статті 251 Цивільного кодексу України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку.

До строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року.

Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку.

Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює п’ятнадцяти дням.

Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця.

Строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку.

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Графік особистого прийому громадян керівництвом департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради на листопад 2017 року

Кириченко Т.В. – директор департаменту, кожної п’ятниці, каб.511,  вул.Олександрівська, 84

03.11.2017 з 10.00 до 12.00

10.11.2017 з 10.00 до 12.00

17.11.2017 з 10.00 до 12.00

24.11.2017 з 10.00 до 12.00

Гордієнко В.В.–заступник директора департаменту, щовівторка, каб.513, вул.Олександрівська, 84

07.11.2017 з 10.00 до 12.00

14.11.2017 з 10.00 до 12.00

21.11.2017 з 10.00 до 12.00

28.11.2017 з 10.00 до 12.00

Мила Н.А. – заступник директора департаменту – начальник управління державної реєстрації фізичних осіб, щосереди, каб.5, пр.Маяковського, 20

Відпустка з 30.10.2017 по 03.11.2017

08.11.2017 з 10.00 до 12.00

15.11.2017 з 10.00 до 12.00

22.11.2017 з 10.00 до 12.00

29.11.2017 з 10.00 до 12.00

Ушакова А.М. – заступник директора департаменту – начальник управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, щопонеділка,  каб. 510, вул. Олександрівська, 84

06.11.2017 з 14.00 до 16.00

13.11.2017 з 14.00 до 16.00

20.11.2017 з 14.00 до 16.00

27.11.2017 з 14.00 до 16.00

Єльцов П.В. – заступник директора департаменту – начальник управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щочетверга, каб. 500, вул.Олександрівська, 84

02.11.2017 з 10.00 до 12.00

09.11.2017 з 10.00 до 12.00

16.11.2017 з 10.00 до 12.00

23.11.2017 з 10.00 до 12.00

30.11.2017 з 10.00 до 12.00

До уваги громадян!

Для зручності отримання адміністративних послуг з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання у відділах реєстрації фізичних осіб
у зручний для громадян міста день та час, на сайті https://drp.zp.ua/  Ви маєте можливість скористатися  записом по електронній черзі.
УВАГА! Обраний Вами час розрахований на надання 1 послуги одній особі.
Якщо Ви бажаєте зареєструвати місце проживання з одночасним зняттям з попереднього місця (тобто, отримати 2 послуги),
Вам необхідно обрати час та зареєструватися на дві послуги.
З метою запобігання та уникнення непорозумінь, пропонуємо дотримуватись зазначених умов запису по електронній черзі!

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням.

Державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (далі — Порядок).

Так, відповідно до п.53 Порядку  для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням лише відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно подаються:

1) копія примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

2) оголошення про втрату документа у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження або місцевої чи регіональної сфери розповсюдження за місцезнаходженням нерухомого майна, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа).

Державна реєстрація прав у випадку, передбаченому цим пунктом, проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав в інформаційних системах, державна реєстрація прав в яких здійснювалася до 1 січня 2013 р., або на паперових носіях інформації, ведення яких здійснювалося підприємствами бюро технічної інвентаризації.

Проте, слід звернути увагу, що замість втраченого, пошкодженого чи зіпсованого свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна оформленого районними адміністраціями Запорізької міської ради до 01.01.2013, видаються дублікати свідоцтв про право власності на підставі розпоряджень голів районних адміністрацій Запорізької міської ради по районах за територіальністю, у відповідності до місця розташування нерухомого майна.