УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (2019) (затверджений постановою КМУ № 437 від 22.05.2019

Уряд погодився з пропозицією Міністерства освіти і науки та Національної академії наук щодо схвалення нової редакції Українського правопису та доручив міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям сприяти використанню в новій редакції Правопису в діловодстві, освіті, видавничій справі, сфері телебачення і радіомовлення, інших сферах суспільного життя.

Зазначений правопис розроблено Українською національною комісією з питань правопису, до якої ввійшли мовознавці з установ Національної академії наук та закладів вищої освіти, з метою уніфікації вживання правописних норм, способів їх графічного передавання та з урахуванням результатів громадського обговорення.

24 жовтня 2018 р. зазначений правопис схвалено спільним рішенням Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019?fbclid=IwAR07dxVhWB7PV1GwDD8gtK5N0H3gfqVwgbioi8xxc617BseAIPggIHiBVh4