Святкові дні! 28 червня буде відзначатись День Конституції України.

Ст.73 Кодексу законів про працю України на честь Дня Конституції України передбачено офіційний вихідний.
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради не працюватиме з 28 червня по 30 червня включно.

Також, відповідно до частини першої статті 53 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

Довідка про склад сім’ї

Дуже часто, до відділів реєстрації фізичних осіб (далі — ВРФО) в м.Запоріжжі звертаються громадяни для отримання довідки про склад сім’ї. Хочемо нагадати, що на даний час нормативно правовими актами не передбачена форма довідки про склад сім’ї. Окрім того, у ВРФО не має повноважень встановлювати родинні стосунки осіб. Відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ВРФО видають довідку про реєстрацію місця проживання особи. Згідно зі ст.3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» довідка про реєстрацію місця проживання – документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання особи. Інформація про місце реєстрації є персональними даними особи, тому службовим та посадовим особам розпорядників реєстрів та інших органів державної влади, що обробляють персональні дані, внесені до реєстрів, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Тобто, для отримання довідки про реєстрацію місця проживання особа звертається до ВРФО особисто з паспортним документом або представник за довіреністю, засвідченою відповідно до законодавству. Довідка видається на кожну особу окремо. Довідки про реєстрацію місця проживання малолітніх та неповнолітніх дітей (до 18 років) видаються за зверненням одного з законних представників (батьків, опікунів) по пред’явленню документу, що посвідчує особу, та свідоцтва про народження дитини. З метою уникнення непорозумінь, звертаємо вашу увагу, у випадку коли особа доручає отримати довідку про реєстрацію свого місця проживання та місця проживання своєї неповнолітньої дитини, то в довіреності необхідно зазначити …. «представляти мої інтереси та інтереси моєї неповнолітньої дитини в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради». Довідка про реєстрацію місця проживання видається в день звернення, після заповнення заяви.

УВАГА! Перенесення вихідних днів!

Керуючись ч. 3 ст. 67 Кодексу законів про працю України та, у зв’язку з тим, що свято Трійці припадає на вихідний — вихідний переносять на наступний день.

Тому, через перенесення вихідного з неділі 16 червня (Трійця)
на понеділок 17 червня, департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради з 15.06.2019 по 17.06.2019 не працює!

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради повідомляє щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в м.Запоріжжі

28.04.2019 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» (надалі – Постанова). Даною Постановою запроваджується єдиний, прозорий та прийнятний для бізнесу порядок присвоєння поштових адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, шляхом затвердження Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна. Впровадження Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна передбачено в період з 01.07.2019 по 31.12.2020. Даною Постановою визначено, що рішення про присвоєння або зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна приймає уповноважений орган містобудування та архітектури. Даний орган має з 01.07.2019 року здійснювати присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна виключно відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.

Виконавчим органом Запорізької міської ради з питань архітектури та містобудування є департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

Присвоєння адрес в м.Запоріжжі здійснювалось на підставі рішення Запорізької міської ради від 29.08.2018 № 50 «Про присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в м.Запоріжжя і затвердження Положення про департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради» (надалі – Рішення №50). Відповідно до Рішення №50 присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна в м.Запоріжжі доручено департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради. З метою впровадження на території м.Запоріжжя Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, та приведення положень виконавчих органів Запорізької міської ради у відповідність до чинного законодавства, департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради підготовлено проект рішення Запорізької міської ради, яким пропонується: 2 — визнати такими, що втратили чинність пункти 1-3 Рішення №50; — доручити департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради з 01.07.2019 року приймати рішення про присвоєння або зміну адреси об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, відповідно до вимог Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367, та викласти його положення в новій редакції; — виключити з компетенції департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської повноваження щодо присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна та затвердити їх положення в новій редакції.

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради повідомляє, що у разі прийняття Запорізькою міською радою вищезазначеного проекту рішення заяви щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в м.Запоріжжі з 01.07.2019 будуть прийматись департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

Ознайомитись з проектом рішення міської ради можна за посиланням:
https://zp.gov.ua/uk/documents/item/36287

Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки можна отримати в електронній формі

Кабінет Міністрів України уніс зміни до ряду нормативно-правових документів у сфері регулювання земельних відносин. Зокрема, нормативно закріпив можливість отримати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки в електронній формі. Аби отримати такий документ фізичній та/або юридичній особі потрібно подати заяву в електронній формі. На її підставі Держгеокадастр видає відповідний витяг або мотивовану відмову у його наданні. Такі дії Держгеокадастр вчиняє в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника — також у паперовому вигляді. Окрім того, зазначеною постановою: — запровадили механізм внесення відомостей до Державного земельного кадастру про масиви земель сільськогосподарського призначення та користування такими відомостями, — введено новий понятійний апарат, запроваджений Законом України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII тощо.

Джерело: постанова КМУ від 05.06.2019 р. № 477

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (2019) (затверджений постановою КМУ № 437 від 22.05.2019

Уряд погодився з пропозицією Міністерства освіти і науки та Національної академії наук щодо схвалення нової редакції Українського правопису та доручив міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям сприяти використанню в новій редакції Правопису в діловодстві, освіті, видавничій справі, сфері телебачення і радіомовлення, інших сферах суспільного життя.

Зазначений правопис розроблено Українською національною комісією з питань правопису, до якої ввійшли мовознавці з установ Національної академії наук та закладів вищої освіти, з метою уніфікації вживання правописних норм, способів їх графічного передавання та з урахуванням результатів громадського обговорення.

24 жовтня 2018 р. зазначений правопис схвалено спільним рішенням Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019?fbclid=IwAR07dxVhWB7PV1GwDD8gtK5N0H3gfqVwgbioi8xxc617BseAIPggIHiBVh4