УВАГА! СВЯТКОВІ ДНІ!

Керуючись статтею 73 Кодексу законів про працю України, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 №7-р  «Про перенесення робочих днів у 2019 році» та з метою створення сприятливих умов для святкування Великодня та 1 травня — Дня праці, департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради з 27.04.2019 по 01.05.2019 не працює!

ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ, ЯКА ДОСЯГЛА 14 РОКІВ

  1. Як зареєструвати місце проживання дитини?

Особа, яка досягла 14-ти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

При виникненні обставин, що перешкоджають самостійному зверненню до органів реєстрації, реєстрація за місцем проживання може бути проведена за зверненням законного представника (батьки, опікуни) або представника за дорученням.

  1. Чи можуть батьки зареєструвати дитину без згоди інших співвласників їхнього житла?

При реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, згода власника/співвласників житла не вимагаються.

  1. Яким чином інформація про місце реєстрації вноситься до нового ID-паспорта?

З початку 2016 року в Україні видаються сучасні паспорти у вигляді ID-карт. Сьогодні їх отримують громадяни, яким виповнилося 14 років. Інформація про місце проживання вноситься до безконтактного електронного носія, який внесено у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру. У разі не підключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.

Згідно Постанови КМУ від 02.03.2016 №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», дитина віком від 14 до 16 років при реєстрації місця проживання подає свідоцтво про народження або паспорт у вигляді ID-картки.

  1. У який строк після зняття з реєстрації («виписки») необхідно зареєструвати нове місце проживання («прописатися»)

Особа, яка досягла 14 років, зобов’язана зареєструвати своє місце проживання протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання та прибуття до нового. Про цей строк можна не думати, якщо, здійснювати реєстрацію за новим місцем проживання одночасно зі зняттям з реєстрації за старою адресою.

 Яка відповідальність та покарання за несвоєчасну реєстрацію місця проживання та проживання без реєстрації («прописки»)

Відповідальність за проживання без реєстрації місця проживання передбачена ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо таке правопорушення вчинене вперше, то воно тягне за собою лише попередження, якщо ж повторно (тобто особою, яку протягом року вже притягали до відповідальності за це), – законом передбачено накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.). Відповідальність в такому разі несуть батьки дитини.

Ми працюємо для Вас!

 

Судова практика, щодо питання державній реєстрації договору встановлення емфітевзису.

Договір встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) підлягає обов’язковій державній реєстрації.

Фабула справи №311/4089/15-ц: власником земельної ділянки було укладено договір оренди земельної ділянки на 10 років. Через два роки той же власник передав право користування вказаною земельною ділянкою іншій особі, але вже на підставі договору емфітевзису. Враховуючи зазначене, орендар був змушений звернутись до суду з позовом про визнання договору емфітевзису недійсним, оскільки останній не відповідає вимогам ч. 1 ст. 203 ЦК України в силу того, що його було укладено під час дії іншого договору, перереєстрацію або розірвання якого не зареєстровано у книгах реєстрації договорів оренди землі.

Рішенням Василівського районного суду Запорізької області від 21.07.2016 у справі №311/4089/15-ц в задоволенні позову було відмовлено. Суд посилався на те, що оспорюваний договір емфітевзису не може бути визнаний недійсним, оскільки він є фактично не укладеним у зв’язку з нездійсненням його державної реєстрації.

Апеляційний суд Запорізької області у рішенні від 22.11.2016 не погодився з висновками суду першої інстанції. Скасовуючи рішення Василівського районного суду Запорізької області від 21.07.2016 у справі №311/4089/15-ц, апеляційний суд вказав, що договір встановлення емфітевзису був укладений під час дії договору оренди тієї ж земельної ділянки, тобто без вирішення питання про припинення або розірвання договору оренди земельної ділянки, а також не пройшов державну реєстрацію, як того вимагають положення ст. 3, 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оспорюваним правочином порушене право власності позивача, тому наявні підстави для визнання договору встановлення емфітевзису недійсним та повернення земельної ділянки у власність позивача.

Подаючи касаційні скарги, користувач землі на підставі договору емфітевзису зазначав, що законодавством не передбачено обов’язку щодо державної реєстрації такого договору. При цьому на момент укладення спірного договору емфітевзису договір оренди земельної ділянки не мав для його сторін жодних юридичних наслідків, а відповідач не міг порушити право власності позивача на земельну ділянку, оскільки об’єктом договору емфітевзису є лише право володіння та цільового користування земельною ділянкою, а не право власності на неї.

У постанові від 18.04.2018 Верховним Судом у складі колегії суддів першої судової палати Касаційного цивільного суду встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 102-1 ЗК України, право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) виникає на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб, відповідно до Цивільного кодексу України. Укладення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови здійснюється відповідно до ЦК України.

Договір емфітевзису, що оспорюється, був укладений під час дії договору оренди тієї ж земельної ділянки, а також не пройшов державну реєстрацію, як того вимагали положення ст. 3, 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оспорюваним правочином порушене право власності позивача, тому наявні підстави для визнання договору встановлення емфітевзису недійсним та повернення земельної ділянки у власність позивача.

Відповідно до ст. 4 названого Закону, обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно, що знаходиться на території України, фізичних та юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій, іноземних держав, у. тому числі право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

Таким чином, спірний договір встановлення емфітевзису на момент його укладення підлягав обов’язковій державній реєстрації.

З постановою Верховного Суду можна ознайомитись за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73896563.