До уваги юридичних осіб!

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яку затверджено Наказом Міністерства юстиції від 18.11.2016  № 3268/5 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2824/5 від 29.08.2018), містить відомості про наявність або відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Слід звернути увагу, що в заяві міститься поле «Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи», яке передбачає наявність або відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи. У разі наявності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ставиться відповідна відмітка та додатково подається відповідна сторінка заяви, у разі його відсутності ставиться відповідна відмітка та вказується причина його відсутності.

Це поле підлягає обов’язковому заповненню, крім випадків коли заявником виступає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, та якщо особи, зазначені у пунктах в-е частини п’ятої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».