Зразки заяв для присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання

Відповідно до Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в м.Запоріжжя, затвердженого рішення Запорізької міської ради від 29.08.2018 №50 «Про присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в м.Запоріжжя і затвердження Положення про департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради» для присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання, фізичні особи подають відповідну заяву до департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (далі — департамент).

Надаємо зразки заяв для присвоєння поштових адрес наступним об’єктам нерухомого майна:

1. Новозбудованим об’єктам нерухомого майна

2. Об`єктам, що створюються шляхом об`єднання, поділу, виділу в натурі частки майна (крім земельних ділянок)

3. Об’єктам нерухомого майна при задвоєнні поштових адрес, для упорядкування номерів будинків, будівель та споруд

4. Іменованим об’єктам (кооперативи, товариства, тощо)

Заява може бути подана в електронному вигляді на електрону пошту департаменту, шляхом накладення електронно-цифрового підпису заявника

Розгляд заяв та підготовка наказу директора департаменту  про присвоєння та зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна проводиться у термін, який з дня отримання заяви не повинен перевищувати 30 календарних днів ( у разі наявності всіх документів).

Для присвоєння поштових адрес новозбудованим об’єктам нерухомого майна разом із заявою подаються наступні копії документів:

1. Технічного паспорта об’єкта нерухомого майна.

2. Документа, що посвідчує речове право на земельну ділянку (копії не подаються у разі, якщо державна реєстрація права власності проведена  після 2013 року та в заяві буде зазначений  кадастровий номер земельної ділянки).

3. Документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли законодавством не передбачено прийняття в експлуатацію об’єктів нерухомого майна).

Для присвоєння поштових адрес об`єктам, що створюються шляхом об`єднання, поділу, виділу в натурі частки майна, разом із заявою подається наступні копії документів:

1. Документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання (копії не подаються, якщо державна реєстрація права власності на такі об’єкти проведена після 2013 року).

2. Документа, що підтверджує технічну можливість об’єднання, поділу, виділу в натурі частки майна, наданий органом який забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури в місті Запоріжжі.

3. Документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення).

4. Технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна.

У випадку задвоєння адрес, або для упорядкування номерів разом із заявою подається наступні копії документів:

1. Документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна.

2. Технічний паспорт.

Для присвоєння адреси іменованим об’єктам разом із заявою подаються наступні копії документів:

1. Технічний паспорт адміністративної будівлі.

2. Довідка від органу який забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури в місті Запоріжжі про розміщення на території міста іменованого об’єкту.

До документів додається копія документа, що посвідчує особу заявника. У разі подання заяви уповноваженою на те особою, також подається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без додаткового документального підтвердження, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.