До уваги товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю!

На сьогодні правовой статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю регулюється Законом України «Про господарські товариства», прийнятий у 1991 році, який вже давно не відповідає сучасним реаліям господарювання, залишаючи фактично неврегульованими безліч питань здійснення господарської діяльності.

6 лютого 2018 року Верховна Рада України схвалила у другому читанні Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Закон), який набере чинності найближчим часом. Законопроект № 4666 підтримали 285 народних депутатів. Цей Закон суттєво відрізняється від  Закону України «Про господарські товариства», а  саме:

 • новий Закон передбачає скасування ліміту учасників в Товаристві;
 • запроваджує корпоративні договори;
 • запроваджує інституту безвідкличної довіреності;
 • замість включення відомостей про статутний капітал, місцезнаходження та учасників до статуту Законом передбачено відображення цих відомостей у Єдиному державному реєстрі та суттєво зменшується обов’язковий перелік відомостей, що зазначаються в статуті;
 • зменшується строк на внесення вкладу учасниками товариства у зв’язку із створенням товариства з 1 року до 6 місяців;
 • положення щодо переважного права учасників товариства на придбання частки іншого учасника, в новому Законі прописані більш детально ніж в Законі України «Про господарські товариства» та встановлено новий порядок виходу учасника з товариства;
 • новий Закон передбачає збільшення статутного капіталу, шляхом внесення додаткових вкладів та без додаткових вкладів, за рахунок нерозподіленого прибутку товариства;
 • Закон закріплює норми, які визначають порядок участі у загальних зборах шляхом заочного голосування та прийняття рішення загальних зборів учасників шляхом опитування, тобто учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі. Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально;
 • Законом зменшено строк на звернення кредиторів до товариства у зв’язку з зменшенням статутного капіталу, цей строк тепер становить 30 днів і відраховується від моменту отримання письмового повідомлення кредитором;
 • передбачається можливість створення наглядової ради;
 • нормами нового закону передбачається можливість скликання загальних зборів учасників з ініціативи виконавчого органу товариства, на вимогу наглядової ради та на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу, тощо.

Отже, Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» більш повно та прогресивно, аніж попередній закон, регулює порядок створення, діяльності та припинення товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.