НАГАДУЄМО, що з 05.02.2018 запити нотаріусів приймаються відділами реєстрації фізичних осіб по районам у прийомні години!

З метою підвищення якості надання послуг, у зв’язку з оптимізацією документообігу завдяки наповненню електронного реєстру територіальної громади
м. Запоріжжя, задля спрощення порядку надання відповідей на запити нотаріусів з 05.02.2018 запити нотаріусів приймаються відділами реєстрації фізичних осіб по районам у прийомні години!

Відповідь пред’явнику запиту надається в момент звернення відповідно до наявних реєстраційних обліків!

Розміщення підрозділів:

Вознесенівський відділ реєстрації фізичних осіб — пр. Маяковського, 20
Олександрівський відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Шкільна, 1а
Заводський відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Лізи Чайкіної, 74
Дніпровський відділ реєстрації фізичних осіб — пр. Маяковського, 20
Хортицький відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Лахтінська, 10
Комунарський відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Чумаченка, 25а
Шевченківський відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Карпенка-Карого,5в.

Графік прийому громадян:

пн. — ср. з 09-00 до 18-00

чт. — з 09-00 до 20-00

пт. з 09-00 до 13-00.

Публічний звіт

27 лютого 2018 року о 10:00  в   приміщенні

департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради

за адресою: Олександрівська 84, відбудеться публічне представлення

інформації про виконання бюджету за бюджетною програмою

«Керівництво і управління у сферах державної реєстрації речових прав

на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб —

підприємців та державної реєстрації фізичних осіб» та показниками за 2017рік.

Інформація про бюджет

До уваги юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців!

Нагадуємо про вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, які містяться в частині першій статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Зокрема:

  • документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, — іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
  • текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
  • документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

Отже, звертаємо увагу, що порушення цих вимог є підставою для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Пунктом 81-3 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Країни від 25.122.015 №1127 (далі – Порядок), визначено, що державна реєстрація зміни строку права оренди земельної ділянки, реєстрацію якого проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в Державному земельному кадастрі.

Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, реєстрацію якого не проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови відсутності відомостей про зареєстровані інші речові права в Державному земельному кадастрі чи Державному реєстрі прав.

При цьому строк права оренди обчислюється з урахуванням строку дії договору оренди, який починається з моменту його укладення.

Та, слід окремо зазначити, що відповідно до п.12 Порядку під час розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор обов’язково використовує відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, а також відомості з інших інформаційних систем, доступ до яких передбачено законодавством, у тому числі відомості з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів.

У разі коли відомості Державного земельного кадастру про власників, користувачів земельної ділянки, перенесені з державного реєстру земель, містять неповну або неточну інформацію, що унеможливлює ідентифікацію особи, державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав надсилає відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598), повідомлення в електронній формі державному кадастровому реєстраторові про уточнення інформації в Державному земельному кадастрі, в якому зазначається виключний перелік відомостей, що є неповними або неточними.

Проте, пунктом 1 постанови КМУ від 06.12.2017 року №925 «Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки» встановлено, що надсилання державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно повідомлення в електронній формі до державного кадастрового реєстратора та отримання відповіді на нього, надання сервісної послуги з інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо власника об’єкта нерухомого майна здійснюються після впровадження програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, але не пізніше 1 березня 2018 року.

Отже, до моменту запровадження вищезазначених програмних засобів державний реєстратор на виконання вимог пункту 3 частини 3 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов’язані безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати державному реєстратору запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі.

У випадку неотримання інформації, яка є необхідною для проведення державної реєстрації прав, державним реєстратором може бути прийнято рішення про зупинення розгляду заяви.

Якщо державним реєстратором протягом 30 робочих днів з моменту прийняття рішення на запит отримано документи та/або інформацію, необхідні для державної реєстрації прав, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення державного реєстратора про відновлення розгляду заяви. В іншому випадку, після закінчення 30 робочих днів державний реєстратор приймає рішення щодо відмови в державній реєстрації.

Також, звертаємо увагу, на те що, абзацом 2 пункту 18 порядку визначено, у разі надходження відповідно до цього Порядку відомостей з Державного земельного кадастру про відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку державний реєстратор за зазначеним у заяві кадастровим номером за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав приймає виключно рішення щодо відмови в державній реєстрації прав.

З метою проведення роз`яснювальної роботи нагадуємо, що статтею 13 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» встановлено, що:

1) вільний вибір місця проживання обмежується в
адміністративно-територіальних одиницях, які знаходяться:
у прикордонній смузі;
на територіях військових об’єктів;
у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим
доступом;
на території, де у разі небезпеки поширення інфекційних
захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим
проживання населення та господарської діяльності;
на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний
стан;
на тимчасово окупованих територіях;
2) вільний вибір місця проживання обмежується щодо:
осіб, які не досягли 14-річного віку; осіб, до яких згідно із процесуальним законодавством застосовано запобіжні заходи,
пов’язані з обмеженням або позбавленням волі;
осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді
позбавлення або обмеження волі;
осіб, які згідно із законодавством перебувають під
адміністративним наглядом;
осіб, які згідно із законодавством про інфекційні
захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій
госпіталізації та лікуванню;
іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних
підстав для перебування на території України.

До уваги юридичних осіб!

В статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» містяться вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, зокрема до рішення уповноваженого органу управління юридичної особи.

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Отже, звертаємо увагу, що окрім виборів голови та секретаря загальних зборів необхідно прийняття рішення щодо підписання ними  протоколу.

До уваги громадян!

НАГАДУЄМО! Для зручності отримання адміністративних послуг з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання у відділах реєстрації фізичних осіб
у зручний для громадян міста день та час, на сайті https://drp.zp.ua/  Ви маєте можливість скористатися  записом по електронній черзі.
УВАГА! Обраний Вами час розрахований на надання 1 послуги одній особі.
Якщо Ви бажаєте зареєструвати місце проживання з одночасним зняттям з попереднього місця (тобто, отримати 2 послуги), Вам необхідно обрати час та зареєструватися на дві послуги.
З метою запобігання та уникнення непорозумінь, пропонуємо дотримуватись зазначених умов запису по електронній черзі!

Спрощена процедура державної реєстрації речових прав, у разі втрати чи пошкодження правовстановлюючих документів

З набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. №925 «Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки», затвердженні зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Порядок), згідно з якими спрощена процедура державної реєстрації прав на земельну ділянку та державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р., у разі втрати чи пошкодження правовстановлюючих документів.

Нова редакція пункту 53 Порядку, встановлює,  що для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно використовуються відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та паперовий носій інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).

У разі наявності в заявника копії примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно подається також відповідна копія.

Державна реєстрація прав у випадку, передбаченому цим пунктом, проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на паперових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), з обов’язковим зазначенням у Державному реєстрі прав відомостей про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного документа.

Зазначені зміни позбавляють громадян обов’язку подавати для державної реєстрації права власності копію примірника втраченого чи зіпсованого правовстановлюючого документа. Відтепер, державний реєстратор самостійно використовує відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, для проведення відповідної державної реєстрації права власності.

Такі зміни спрямовані на поліпшення для громадян можливості зареєструвати своє право власності, у разі втрати чи пошкодження правовстановлюючих документів.

Графік  особистого прийому громадян керівництвом департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради на лютий 2018 року

Кириченко Т.В.– директор департаменту, кожної п’ятниці, каб.511,                        вул. Олександрівська, 84

02.02.2018 з 10.00 до 12.00

09.02.2018 з 10.00 до 12.00

16.02.2018 з 10.00 до 12.00

23.02.2018 з 10.00 до 12.00

Гордієнко В.В.–заступник директора департаменту, щовівторка, каб.513,     вул. Олександрівська, 84

06.02.2018 з 10.00 до 12.00

13.02.2018 з 10.00 до 12.00

20.02.2018 з 10.00 до 12.00

27.02.2018 з 10.00 до 12.00

Мила Н.А. – заступник директора департаменту – начальник управління державної реєстрації фізичних осіб, щосереди, каб.5, пр. Маяковського, 20

07.02.2018 з 10.00 до 12.00

14.02.2018 з 10.00 до 12.00

21.02.2018 з 10.00 до 12.00

28.02.2018 з 10.00 до 12.00

Ушакова А.М. – заступник директора департаменту – начальник управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, щопонеділка,  каб. 510, вул. Олександрівська, 84

05.02.2018 з 14.00 до 16.00

12.02.2018 з 14.00 до 16.00

19.02.2018 з 14.00 до 16.00

26.02.2018 з 10.00 до 12.00

Єльцов П.В. – заступник директора департаменту – начальник управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щочетверга, каб. 500, вул.Олександрівська, 84

01.02.2018 з 10.00 до 12.00

08.02.2018 з 10.00 до 12.00