До уваги громадян міста Запоріжжя!

Основні напрямки та обов’язки для структурного підрозділу Департаменту, а саме управління державної реєстрації фізичних осіб, встановлено Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі — Закон) і Правилами реєстрації місця проживання та Порядком передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженими постановою КМУ від 02.03.2016 №207 (далі – Постанова № 207).

Статтею 11³ Закону визначено, що доступ до інформації, що міститься в реєстрах територіальних громад, здійснюється з дотриманням вимог цього Закону, законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних». Службовим та посадовим особам розпорядників реєстрів та інших органів державної влади, що обробляють персональні дані, внесені до реєстрів, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Абзацами 5 та 6 вищезазначеної статті Закону

  • органу реєстрації заборонено передавати дані з реєстру територіальної громади третім особам з метою, не передбаченою Законом;
  • обмін інформацією між органами реєстрації та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг.

Статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Пунктом 13 Постанови №207 визначено, що «надання органами реєстрації та ДМС відомостей про місце проживання особи та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи на запит за формою згідно з додатком 3.

ВРАХОВУЮЧИ ЗАЗНАЧЕНЕ, УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДЕПАРТАМЕНТУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАДАЮТЬСЯ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ОСІБ НА ЗАПИТИ УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА.