Зміст установчих документів господарських товариств

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 № 1666-VIII, було внесено зміни та доповнено статтю 4 Закону України «Про господарські товариства» щодо розширення переліку вимог до установчих документів господарських товариств.

Законом України «Про господарські товариства» (редакція станом на 02.11.2016) встановлено, що акціонерне  товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою   відповідальністю  створюються  і  діють  на  підставі статуту.

Звертаємо увагу юридичних осіб на те, що частина друга статті 4 Закону «Про господарські товариства» (далі – Закон) містить вимоги до змісту установчих документів господарських товариств, а саме відомості про:

 • вид товариства;
 • предмет і цілі його діяльності;
 • склад засновників  та учасників;
 • найменування;
 • розмір та порядок утворення статутного (складеного)  капіталу;
 • порядок розподілу  прибутків та збитків;
 • склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними
  рішень,  включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована
  більшість   голосів;
 • порядок підписання  установчих  документів;
 • порядок внесення   змін  до  установчих  документів;
 • порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Установчі  документи  повинні  також    містити    відомості, передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 цього Закону.

Слід зазначити, що відсутність зазначених відомостей в установчих  документах  є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.