Графік особистого прийому громадян керівництвом департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради на жовтень 2017 року

Кириченко Т.В. – директор департаменту, кожної п’ятниці, каб.511,  вул.Олександрівська, 84

06.10.2017 з 10.00 до 12.00

13.10.2017 з 10.00 до 12.00

20.10.2017 з 10.00 до 12.00

27.10.2017 з 10.00 до 12.00

Швець Ю.В. – заступник директора департаменту, щовівторка, каб.513, вул.Олександрівська, 84

ВІДПУСТКА

10.10.2017 з 10.00 до 12.00

17.10.2017 з 10.00 до 12.00

24.10.2017 з 10.00 до 12.00

31.10.2017 з 10.00 до 12.00

Мила Н.А. – заступник директора департаменту – начальник управління державної реєстрації фізичних осіб, щосереди, каб.5, пр.Маяковського, 20

04.10.2017 з 10.00 до 12.00

11.10.2017 з 10.00 до 12.00

18.10.2017 з 10.00 до 12.00

25.10.2017 з 10.00 до 12.00

Ушакова А.М. – заступник директора департаменту – начальник управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, щопонеділка,  каб. 510, вул. Олександрівська, 84

02.10.2017 з 14.00 до 16.00

09.10.2017 з 14.00 до 16.00

23.10.2017 з 14.00 до 16.00

30.10.2017 з 14.00 до 16.00

Єльцов П.В. – заступник директора департаменту – начальник управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щочетверга, каб. 500, вул.Олександрівська, 84

05.10.2017 з 10.00 до 12.00

ВІДПУСТКА

19.10.2017 з 10.00 до 12.00

26.10.2017 з 10.00 до 12.00

Увага! Важлива інформація!

У зв`язку з санітарною обробкою приміщень за адресою пр.Маяковського, 20 департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради повідомляє, що в п`ятницю 29 вересня 2017 року апарат управління та відділи реєстрації фізичних осіб по Дніпровському та Вознесенівському районах управління державної реєстрації фізичних осіб департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, які розташовані за адресою пр.Маяковського, 20, будуть здійснювати прийом громадян та працювати до 13.00.

Знеособлені дані реєстрів територіальних громад використовуються із статистичною метою

З метою більш повного врахування інформації щодо міграційного руху населення, яка є невід’ємним елементом для розрахунку чисельності населення України та її адміністративно-територіальних одиниць, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державною службою статистики України у співпраці з Державною міграційною службою України підготовлено проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207», який прийнят Кабінетом Міністрів України  30.08.2017 №665. Документом передбачено отримання Державною службою статистики безпосередньо від органів реєстрації необхідної інформації у знеособленому вигляді про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб. Адміністративні дані щодо зміни місця проживання є одним із джерел розрахунку (оцінки) чисельності населення та його складу. Це дасть можливість забезпечити належний рівень формування даних щодо кількісних та якісних характеристик населення для цілей управління та оцінки міграційних процесів населення України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №665 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р.  № 207» внесено зміни до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, які  затверджені постановою Кабінету Міністрів Українивід 02.03.2016 №207, а саме:
1) абзац дев’ятий пункту 32 Правил викладено в такій редакції:
«Знеособлені дані реєстрів територіальних громад використовуються із статистичною метою. Такі дані щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, подаються органами реєстрації до відповідних територіальних органів Держстату. Дані реєстрів територіальних громад також можуть використовуватися з науковою метою за умови їх знеособлення.»;
2) у додатках 6 і 7 до Правил слова
«Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ____________________________________________________________________________________»
замінити словами
«адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання) ____________________________________________________________________________________
(адреса житла
____________________________________________________________________________________
або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування
____________________________________________________________________________________
та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ___________________________________________________________________________________».
2. Додатки 2 і 3 до Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого зазначеною постановою, викладено в новій редакції.
3. Один примірник оформлених відомостей (без внесення відомостей про прізвище, ім’я, по батькові, реквізитів документів особи та унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі) передається до відповідного територіального органу Держстату до 5-го числа місяца, наступного за звітним.

Нагадуємо!

Нагадуємо, що згідно з наказу Міністерства юстиції України «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України»,  від 28.03.2016  № 898/5, відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою забезпечення та захисту прав та законних інтересів власників, інших правонабувачів нерухомого майна, надання послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що розташоване в межах території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, проводиться незалежно від місцезнаходження такого майна.

Ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо нерухомого майна, що розташоване в межах території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, забезпечує Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області та ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо нерухомого майна, що розташоване в межах тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, забезпечують відповідно до компетенції Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області та Головне територіальне управління юстиції у Луганській області.

Взаємодія департаменту з УПСЗН щодо призначення субсидії.

В межах взаємодії між департаментом та управлінням соціального захисту населення 20.09.2017 було проведено нараду з питання організації роботи щодо обміну інформацією для подальшого призначення мешканцям міста Запоріжжя субсидії.
За підсумками обговорення вирішено проблемні питання, які виникали під час опрацювання запитів районних УПСЗН про зареєстрованих осіб у житлових приміщеннях, та визначено оптимальний механізм взаємодії, який буде запроваджено з метою покращення обміну інформацією.

Зміст установчих документів господарських товариств

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 № 1666-VIII, було внесено зміни та доповнено статтю 4 Закону України «Про господарські товариства» щодо розширення переліку вимог до установчих документів господарських товариств.

Законом України «Про господарські товариства» (редакція станом на 02.11.2016) встановлено, що акціонерне  товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою   відповідальністю  створюються  і  діють  на  підставі статуту.

Звертаємо увагу юридичних осіб на те, що частина друга статті 4 Закону «Про господарські товариства» (далі – Закон) містить вимоги до змісту установчих документів господарських товариств, а саме відомості про:

 • вид товариства;
 • предмет і цілі його діяльності;
 • склад засновників  та учасників;
 • найменування;
 • розмір та порядок утворення статутного (складеного)  капіталу;
 • порядок розподілу  прибутків та збитків;
 • склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними
  рішень,  включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована
  більшість   голосів;
 • порядок підписання  установчих  документів;
 • порядок внесення   змін  до  установчих  документів;
 • порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Установчі  документи  повинні  також    містити    відомості, передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 цього Закону.

Слід зазначити, що відсутність зазначених відомостей в установчих  документах  є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.

 

До уваги громадян міста Запоріжжя!

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради нагадує, що з 15.05.2017 отримати витяг з Державного Земельного Кадастру про земельну ділянку, яка розташована на території міста Запоріжжя, можливо у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, шляхом подання відповідної заяви до будь-якої  філії Центру надання адміністративних послу департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.

Нагадуємо про графік прийому громадня щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання та видачі довідки про реєстрацію місця проживання

Департамент реєстраційних послуг міської ради нагадує про графік прийому громадян відділами реєстрації по районах міста управління державної реєстрації фізичних осіб департаменту стосовно надання адміністративних послуг щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання та видачі довідки
про реєстрацію місця проживання:
Понеділок, вівторок, середа — з 09.00 до 18.00;
четвер  —   з 09.00 до 20.00;
п`ятниця   —   з 09.00 до 13.00;
обідня перерва —  з 13.00 до 13.45;
субота, неділя — вихідний.
Розміщення підрозділів:
Вознесенівський відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Маяковського, 20, тел.236-35-33
Олександрівський відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Шкільна, 1а, тел. 787-51-77
Заводський відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Лізи Чайкіної, 74, тел. 236-63-35
Дніпровський відділ реєстрації фізичних осіб —  пр. Маяковського, 20,  тел.236-35-43
Хортицький відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Лахтинська, 10, тел. 277-02-02
Комунарський відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Чумаченка, 25а, тел. 769-77-41
Шевченківський відділ реєстрації фізичних осіб — вул. Карпенка-Карого, 5в,  тел. 236-35-33 (тимчасово)

Інформація щодо укладання договорів найму житлових приміщень, що належать територіальній громаді м.Запоріжжя

Повідомляємо, що виконавчим комітетом Запорізької міської ради рішенням від 28.08.2017 №462 » Про укладання договорів найму житлових приміщень, які належать до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя» вирішено доручити Комунальному підприємству «Наше місто» Запорізької міської ради укладати договори найму житлових приміщень, що належать територіальній громаді м.Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

З рішенням можна ознайомитись за посиланням: http://meria.zp.ua/test/index.php?id=44&pid=22125

Затверджено транслітерацію написання географічної назви міста Запоріжжя латиницею

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.08.2017 №476 затверджено транслітерацію написання географічної назви міста Запоріжжя на картах та інших виданнях латиницею — Zaporizhzhia.